Technik Logistyk

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2021/22

TECHNIK LOGISTYK

Innowacja pedagogiczna: “Logistyka w wojsku” 

 

Logistyk należy obecnie do najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych zawodów na rynku pracy. Jak to się dzieje, że zwykła pocztówka, czy paczka dotrze na koniec świata o dowolnie ustalonej porze? Kto ustala rozkład jazdy autobusów tak, by nikt nie spóźnił się do pracy? Albo jakim sposobem nasz bagaż podróżny trafia do tego samego samolotu co my?

To podstawowe zadania logistyka.

Branża logistyczna jest jedną z najlepiej rozwijających się branż usługowych. Jeśli interesujesz się transportem, jego organizacją, magazynowaniem towarów, działaniem nowoczesnych magazynów logistycznych, jeśli lubisz być  w ruchu, jesteś odpowiedzialny, zorganizowany ten zawód jest dla Ciebie.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych. Szkoła kładzie duży nacisk na poznanie zawodu od strony praktycznej dlatego organizowane się wycieczki przedmiotowe do firm logistycznych, a praktyki zawodowe realizowane są w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach z branży TSL.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w następujących kwalifikacjach:

SPL.01 Obsługa magazynów

SPL.04 Organizacja transportu

Po zdaniu wszystkich egzaminów uczeń otrzymuje tytuł:

Technik logistyk

Możliwość zatrudnienia: osoby posiadające kwalifikacje i wykształcenie w zakresie logistyki znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, transportowym, spedycyjnym w:

 1. dystrybucji towarów (magazyny)
 2. służbie zdrowia
 3. wojsku
 4. komunikacji miejskiej

Przedmioty rozszerzone:

 • Geografia – 180 godzin
 • Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

 • Zapasy i magazynowanie
 • Dystrybucja
 • Procesy transportowe

Języki obce:

 • Język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
 • Język niemiecki lub język rosyjski – poziom podstawowy

 

Od roku szkolnego 2021/22 wprowadzamy innwację pedagogiczną w zawodzie

Technik logistyk – innowacja “Logistyka w wojsku” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.

Autor: Magdalena Rajman

Opis innowacji: Innowacja „Logistyka w wojsku” wprowadzona w zawodzie: technik logistyk przybliży uczniom zagadnienia logistyki wojskowej, która jest  zaczątkiem logistyki  jako dziedziny wiedzy. Technik logistyk z innowacją „Logistyka w wojsku” to propozycja dla uczniów, których interesuje tematyka obronności kraju. Przybliży uczniom specyfikę pracy w wojsku. Oprócz zagadnień związanych z funkcjonowaniem logistyki związku taktycznego, oddziału i pododdziału, uczniowie będą realizowali w formie ćwiczeń elementy samoobrony,  szkolenia strzeleckie oraz  kurs pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie nauki, uczniowie będą uczestniczyli w wycieczkach do Jednostek Wojskowych, aby zapoznać się z wyposażeniem służb logistycznych oraz przekonać się, czym zajmuje się i jak funkcjonuje logistyka w wojsku.

 

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
Logistyka w wojsku  1 1 1 1 4 120  

 

 

Ogromne zainteresowanie zawodem logistyka w dzisiejszych czasach podyktowane jest nie tylko możliwościami ciekawej pracy, ale również wysokością zarobków i rozwoju zawodowego.

Zajęcia odbywają się w specjalistycznej pracowni logistycznej i komputerowej z wykorzystaniem programów logistycznych.

 

 

 

Skip to content