Wymagania edukacyjne

Język polski:

wymagania dla klas 1

Język angielski:

 

Języka francuski:

 

Język niemiecki:

 

Język rosyjski:

 

Język włoski:

 

Historia:

 

Wiedza o społeczeństwie: 

 

Biologia:

 

Geografia:

 

Matematyka:

 

Chemia:

wymagania dla klas 1, 2, 3 na podstawie

wymagania dla klas 3, 4 na podstawie – chemia organiczna

wymagania dla klas 1, 2, 3 na poziomie rozszerzonym

wymagania dla klas 4, 5 na poziomie rozszerzonym

Fizyka:

 

Informatyka:

 

Wychowanie fizyczne:

wymagania

Przysposobienie obronne:

 

Religia:

 

Etyka: 

 

Przedmioty ekonomiczne:

 

Przedmioty fryzjerskie:       

 

Przedmioty gastronomiczne:

bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii klasa 1

planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej klasa 3TŻp

organizacja produkcji gastronomicznej klasa 3TŻp

podstawy gastronomii klasa 1TŻIUG

pracownia obsługi konsumenta 4 TŻO

pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej klasa 4

przyjmowanie i magazynowanie żywności klasa 3TŻG

wymagania z  działalności gospodarczej w gastronomii dla klasy IV

wymagania edukacyjne dla uczniów klasy I SB- pracownia

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy I TZiUG- pracownia

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy II SB- pracownia

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy II TZiUG- pracownia

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy III SB- pracownia

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy III TZiUG- pracownia

Wymagania edukacyjne dla uczniów klasy III TŻiUG Prowadzenie usług gastronomicznych

Przedmioty hotelarsko-turystyczne: 

 

Przedmioty logistyczne: 

 

Przedmioty odzieżowe:

działalność klasa 3G

konstrukcja klasa 1

konstrukcja klasa 2

konstrukcja klasa 3G

konstrukcja klasa 3P

marketing klasa 3G

marketing klasa 4

materiałoznawstwo klasa 1

materiałoznawstwo klasa 2

materiałoznawstwo klasa 3G

materiałoznawstwo klasa 3P

 

 

Przedsiębiorczość:

wymagania dla klas 3

Skip to content