Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne na rok szkolny 2017/2018


  🙄

Technik żywienia i usług gastronomicznych, Technik usług fryzjerskich, Technik hotelarstwa, Technik logistyk, Technik obsługi turystycznej, Technik przemysłu mody, Technik technologii odzieży

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Branżowa Szkoła

 

Archiwum

Przedmioty ogólnokształcące - Branżowa Szkoła

Przedmioty ogólnokształcące - Technikum oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Biologia

Przedmiotowy system oceniania z biologii

Chemia

klasa III Technik Technologii Odzieży

klasa II Technik Usług Fryzjerskich i klasa II Technik Technologii Odzieży

klasa III Technik Usług Fryzjerskich

klasa IV Technik Usług Fryzjerskich

klasy I – IV technikum oraz klasa 1 ZSZ

To jest chemia zakres podstawowy: – klasy I Technikum oraz klasy I ZSZ

Przedmiotowy system oceniania z chemii

Fizyka

Zakres podstawowy

Geografia

Zakres podstawowy klasy pierwsze technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej

Zakres rozszerzony klasa: II Log, II Hot/TOT

Zakres rozszerzony klasa: III Log, III Hot/TOT

Historia, WOS

Język angielski

klasy I technikum, poziom podstawowy

klasy II technikum, poziom podstawowy

klasy III technikum, poziom podstawowy

klasa I HOT/TOT (poziom rozszerzony)

klasa II HOT/TOT (poziom rozszerzony)

klasa III HOT/TOT (poziom rozszerzony)

klasa IV HOT/TOT (poziom rozszerzony)

 

Język angielski ZSZ

Klasa I, poziom podstawowy

Klasa II, poziom podstawowy

Klasa III, poziom podstawowy

Język niemiecki

DLA KLAS : I HOT/TOT, I LOG

DLA KLAS : II HOT/TOT, II LOG

DLA KLAS : III HOT/TOT, III LOG, III TE

 

Język niemiecki ZSZ

DLA KLAS : I K

Język francuski

klasy I – III technikum, poziom podstawowy

Język polski

Klasa I, II, III, IV TECHNIKUM

Język polski ZSZ

Klasy: I ZSZ (IF/C,IK)

Klasy: II ZSZ (IIF,IIK/C)

Klasy: III ZSZ (IIIF,IIIK)

Matematyka

PRZEDMIOTOWY  SYSTEM  OCENIANIA  MATEMATYKA

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 1

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 2

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 3

Kształcenie w zakresie podstawowym. Klasa 4

Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Klasa 3

Kształcenie w zakresie rozszerzonym. Klasa 4

Matematyka ZSZ

Matematyka w zasadniczej  szkole zawodowej

Informatyka

klasa I technikum oraz ZSZ

Informatyka rozszerzona

klasa II, III, IV technikum

Religia

Technikum i ZSZ według programu „Żyć, aby wierzyć i kochać”

Wychowanie fizyczne

Technikum i ZSZ

Przedmioty zawodowe - Technikum

Technik ekonomista

Działalność gospodarcza i jej podstawy prawne – klasa: II TE

Rachunkowość i analiza finansowa – klasa: III

Rachunkowość i analiza finansowa – klasa: IV TE

Postawy prawne i zasady prowadzenia ksiąg handlowych – klasa: II TE

Planowanie, sprawozdawczość i analiza ekonomiczna – klasa: III

Planowanie, sprawozdawczość i analiza ekonomiczna – klasa: II TE

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI I ANALIZY FINANSOWEJ – klasa: III

PRACOWNIA RACHUNKOWOŚCI I ANALIZY FINANSOWEJ – klasa: IV

Pracownia techniki biurowej – klasa: II TE

Język angielski zawodowy – klasa III gr1

Język angielski zawodowy – klasa III gr2

Język angielski zawodowy – klasa IV gr1

Język angielski zawodowy – klasa IV gr2

Technik hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa – klasa I Hot

Pracownia hotelarstwa – klasa II Hot

Organizacja recepcji – klasa: II

Pracownia informatyczna w hotelarstwie – klasa: II

Marketing w hotelarstwie – klasa II Hot

Marketing w hotelarstwie – klasa III Hot

Podstawy działalności  gospodarczej w hotelarstwie – klasa  II Hot

Język angielski zawodowy- klasy IV

Technik logistyk

Dystrybucja

Laboratorium Planowania Logistycznego

Logistyka w Jednostkach Gospodarczych i Administracyjnych

Logistyka w Procesach Produkcji

Zapasy i magazynowanie – klasa I

Logistyka w procesach produkcji – klasa I

Logistyka zaopatrzenia i produkcji – klasa II

Logistyka zaopatrzenia i produkcji  – klasa II

Obsługa Jednostek Zewnętrznych

Planowanie Przepływów Zasobów i Informacji

Planowanie logistyczne – klasa IV

Planowanie produkcji i dystrybucji

Planowanie produkcji i dystrybucji – klasa II

Procesy transportowe – klasa II

Procesy transportowe – klasa III

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej  – klasa I

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej – klasa II

Systemy Logistyczne

Systemy informatyczne w procesach logistycznych

Systemy informatyczne w procesach logistycznych  – klasa III

Usługi transportowo – spedycyjne

Usługi transportowo – spedycyjne – klasa III

Usługi transportowo spedycyjne – klasa II

Logistyka zaopatrzenia i produkcji  – klasa II

Planowanie produkcji i dystrybucji  – klasa II

Procesy transportowe w logistyce – klasa II

Usługi transportowo – spedycyjne  – klasa II

Usługi transportowo – spedycyjne  – klasa III

Zapasy i magazynowanie

Zapasy i magazynowanie  – klasa I

Język angielski zawodowy w zawodzie technik logistyk – klasa III

Technik obsługi turystycznej

Geografia turystyczna – klasa I

Geografia turystyczna – klasa II

Geografia turystyczna – klasa III

Podstawy turystyki  – klasa I

Podstawy działalności gospodarczej  w turystyce – klasa II

Podstawy działalności gospodarczej w turystyce – klasa III

Organizacja imprez turystycznych  – klasa I

Organizacja imprez turystycznych  – klasa II

Organizacja imprez turystycznych  – klasa IV

Organizacja imprez i usług turystycznych – klasy III i IV

Obsługa turystyczna  – klasa II

Obsługa turystyczna – klasy III i IV

Pracownia turystyki – klasy III i IV

Obsługa informatyczna w obsłudze turystycznej – klasa II

Obsługa informatyczna w turystyce – klasy III i IV

Pracownia obsługi turystycznej – klasy III i IV

Marketing  usług  turystycznych – klasa II

Marketing  usług  turystycznych – kasa III

Informacja turystyczna  – klasa III

Organizacja pracy służby pięter – klasa III

Organizacja pracy służby pięter – klasa IV

Język angielski zawodowy w zawodzie technik obsługi turystycznej –  klasa II

Język angielski zawodowy w zawodzie technik obsługi turystycznej –  klasa III

Technik przemysłu mody

Konstrukcja i modelowanie form odzieży  – klasa I

Konstrukcja i modelowanie form odzieży  – klasa III

Konstrukcja i modelowanie form odzieży  – klasa IV

Kreowanie ubioru  – klasa III

Kreowanie ubioru  – klasa IV

Materiałoznawstwo odzieżowe  – klasa I

Materiałoznawstwo odzieżowe  – klasa III

Nowoczesne technologie w przemyśle modowym  – klasa III

Projektowanie i stylizacja ubiorów – klasa I

Pracownia fryzjerstwa – klasa IV

Stylizacja  – klasa III

Techniki konfekcjonowania odzieży  – klasa III

Techniki konfekcjonowania odzieży  – klasa IV

Technologie wyrobów odzieżowych  – klasa III

Technologie wyrobów odzieżowych  – klasa IV

Technologie wytwarzania wyrobów odzieżowych  – klasa I

Wykonywanie wyrobów odzieżowych – klasa I

Technik technologii odzieży

Działalność gospodarcza w przemyśle odzieżowym – klasa II

Konstrukcja i modelowanie odzieży  – klasa II

Konstrukcja i modelowanie odzieży  – klasa III

Kreowanie ubioru  – klasa III

Materiałoznawstwo odzieżowe  – klasa II

Materiałoznawstwo odzieżowe  – klasa III

Stylizacja  – klasa II

Stylizacja  – klasa III

Techniki konfekcjonowania odzieży  – klasa II

Techniki konfekcjonowania odzieży  – klasa III

Technologie wyrobów odzieżowych  – klasa II

Technologie wyrobów odzieżowych  – klasa III

Język angielski zawodowy w zawodzie technik technologii odzieży – klasa II

Technik usług fryzjerskich

Podstawy fryzjerstwa – klasa I

Techniki fryzjerskie – klasa I

Techniki fryzjerskie – klasa II

Techniki fryzjerskie – klasa III

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur – klasa I

Organizacja salonu fryzjerskiego – klasa III

Pracownia fryzjerstwa

Pracownia fryzjerska – klasa II i III

Pracownia fryzjerska  – klasa IV

Wizualizacja we fryzjerstwie – klasa II

Wizualizacja wizerunku – klasa II

Wizualizacja wizerunku – klasa IV

Język angielski zawodowy – klasa IV

Pracownia projektowania fryzur  – klasa IV

Projektowanie i kreowanie wizerunku  – klasa IV

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Podstawy przedsiębiorczości – klasa I

Towaroznawstwo z technologią  gastronomiczną – klasa I

Działalność gospodarcza w gastronomii – klasa II

Działalność gospodarcza w gastronomii – klasa III

Działalność gospodarcza w gastronomii – klasa IV

Pracownia obsługi konsumenta – klasa III

Pracownia obsługi konsumenta – klasa IV

Technologia gastronomiczna – klasa II

Towaroznawstwo z technologią gastronomiczną – klasa III

Towaroznawstwo z technologią

Usługi gastronomiczne – Klasa III

Usługi gastronomiczne – Klasa IV

Język angielski zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa II

Język angielski zawodowy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych – klasa III

Język angielski zawodowy – klasa IV

Pracownia Planowania Żywienia i Produkcji Gastronomicznej – Klasa: III

 

 

 

 

 

 

Skip to content