Praktyczna nauka zawodu

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Kierownik praktycznej nauki zawodu: mgr inż. Mariola Nowak

Godziny pracy:

Poniedziałek 12.00 – 17.00

Wtorek kontrola praktyk

Środa 8.00 – 15.00

Czwartek kontrola praktyk

Piątek 8.00 – 14.00

 

Gabinet kierownika praktycznej nauki zawodu znajduje się na pierwszym piętrze, pokój 104

 

Serdecznie zapraszam Mariola Nowak

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW

PLAN PRAKTYK ZAWODOWYCH UCZNIÓW

ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Klasa Miejsce praktyki Liczba tygodni Termin praktyki
II Tot Biura podróży  4 30.09.2019 – 25.10.2019
III Hot/Mod Obiekty hotelarskie Zakłady krawieckie Hot – 4

Mod – 4

9.03.2020 – 3.04.2020
III Log Firmy logistyczne 4 9.03.2020 – 3.04.2020
III TE/Fryz

 

Salony fryzjerskie

Dział księgowości / biura rachunkowe

4 9.03.2020 – 3.04.2020
III TE/Fryz ZUS Dąbrowa Górnicza 2 każdy piątek w I semestrze 6.09.2019 – 21.12.2019
III TŻ Restauracje / lokale gastronomiczne 4 30.09.2019 – 25.10.2019

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE UCZNIÓW

1 FRYZJER – poniedziałek

2 FRYZJER – wtorek (klasa 2 F/K – kucharze mają tylko przedmioty zawodowe), czwartek

2 KUCHARZ – czwartek

3 FRYZJER – środa, piątek

3 KUCHARZ – środa, piątek

III Te/Fryz Praktyka zawodowa odbywać się będzie w I semestrze 1 dzień w tygodniu (zawód: technik ekonomista) oraz w II semestrze miesięczna praktyka

 

Dzienniczek praktyki zawodowej

Dzienniczek praktyki zawodowej dla wszystkich uczniów kształcących się we wszystkich zawodach W dzienniczku praktyki zawodowej uczeń powinien dokumentować wykonywane zadania. Zapisy powinny dotyczyć stanowiska pracy, zakresu wykonywanych czynności, godzin praktyki oraz wniosków i spostrzeżeń wynikających z analizy wykonywanych zadań zawodowych.

Rzetelność prowadzenia dzienniczka jest jednym z kryteriów oceny praktyki zawodowej, której dokonuje zakładowy opiekun praktyki.

Dzienniczek praktyki zawodowej składa się z trzech części:

– strony tytułowej,

– stron środkowych,

– strony ostatniej.

Stronę tytułową i środkowe wypełniają uczniowie, stronę ostatnią dzienniczka wypełniają zakładowi opiekunowie. Strony środkowe przeznaczone są na dokumentowanie przebiegu praktyki w kolejnych dniach.

Dziennik praktyk zawodowych technik_hotelarstwa: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik przemysłu mody: pobierz

Dzienniczek zajęć praktycznych kucharz: pobierz

Dzienniczek zajęć praktycznych fryzjer: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik organizacji turystyki: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik logistyk: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik żywienia: pobierz

Dzienniczek praktyk zawodowych technik usług fryzjerskich: pobierz

 

KONKURS NA PRAKTYKANTA ROKU

Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej, odbywających praktykę zawodową lub zajęcia praktyczne.

Warunkiem zdobycia tego tytułu jest:

– wzorowa frekwencja na praktyce,

– wzorowa postawa i zaangażowanie,

– wysoka ocena pracodawcy,

– pozytywna opinia kierownika praktycznej nauki zawodu.

Życzymy wytrwałości w dążeniu do celu. Uzyskany w wyniku konkursu dyplom stanowi formę referencji i może zostać wykorzystany w Twoim CV.

Honorowy tytuł czeka na ciebie. Uroczyste wręczenie odbędzie się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej

Regulamin zajęć praktycznych i praktyki zawodowej: pobierz

Rozporządzenie o praktycznej nauce zawodu

Nauka zawodu młodocianych

 

Skip to content