Harmonogram zebrań z rodzicami

Harmonogram zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 TERMIN  RODZAJ   UCZESTNICY

29.08.2017

g.17:00

Zebranie organizacyjne rodziców uczniów klas I Wychowawcy kl. I + Kierownik Szkolenia Praktycznego+ Pedagog+ Psycholog

20.09.2017
g.17:00 – środa 

Zebrania rodziców pozostałych klas


Zebrania rodziców klas IV – przypomnienie informacji dotyczących egzaminów zewnętrznych

Wychowawcy klas

 

mgr D. Lenartowicz, mgr inż. M. Nowak

 21.11. 2017 Godz. 17:00 – kl. I i II
Godz.18:00 – kl. III i IVZebrania – informacje o przewidywanych ocenach niedostatecznych
 Rada Pedagogiczna w pełnym składzie
10.01.2018 Godz. 17.00 – kl. I i II
Godz. 18.00 – kl. III i IVZebrania z rodzicami
Wychowawcy klas, pedagog, kierownik szkolenia praktycznego
 28.03.2018  Zebrania rodziców uczniów klas IV  Wychowawcy klas
24.05. 2018 Zebrania rodziców uczniów wszystkich klas g. 17:00 Wychowawcy klas