Technik Obsługi Turystycznej

Film promocyjny Technik Obsługi Turystycznej

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Podstawa programowa technik obsługi turystycznej 422103

Dąbrowa Górnicza jest miastem w którym rozwija się turystyka i aktywność ruchowa. Ludzie też co raz częściej korzystają z ofert biur turystycznych wyjeżdżając w najdalsze zakątki świata. Branża turystyczna jest w Polsce coraz bardziej rozwijającym się rynkiem usługowym, coraz więcej firm inwestuje w tą branżę. Jeśli jesteś osobą kochającą podróże, przygody, lubisz poznawać nowych ludzi ten zawód może przynieść Ci wiele satysfakcji. Jeśli jeszcze masz zdolności do języków obcych, interesujesz się geografią wybierz zawód Technik Obsługi Turystycznej.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Po zdaniu egzaminów otrzymuje tytuł technika obsługi turystycznej.

Przedmioty rozszerzone:

Geografia – 240 godzin

Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

Obsługa ruchu turystycznego

Organizacja turystyki

Geografia turystyczna

Języki obce:

Angielski – poziom rozszerzony

Niemiecki – poziom podstawowy

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent naszej szkoły może uruchomić własną działalność turystyczną lub zatrudnić się na stanowisku:

• w biurze turystycznym, agencji turystycznej

• w zakładach hotelarskich

• w organizacjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki

• w ośrodkach informacji turystycznej

Po zdaniu egzaminu maturalnego większość absolwentów podejmie kontynuację kształcenia na studiach wyższych.