Technik Organizacji Turystyki

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/20

dla absolwentów gimnazjum

Technik Organizacji Turystyki

Dąbrowa Górnicza jest miastem w którym rozwija się turystyka i aktywność ruchowa. Ludzie też co raz częściej korzystają z ofert biur turystycznych wyjeżdżając w najdalsze zakątki świata. Branża turystyczna jest w Polsce coraz bardziej rozwijającym się rynkiem usługowym, coraz więcej firm inwestuje w tą branżę. Jeśli jesteś osobą kochającą podróże, przygody, lubisz poznawać nowych ludzi ten zawód może przynieść Ci wiele satysfakcji.

Jeśli jeszcze masz zdolności do języków obcych, interesujesz się geografią wybierz zawód: Technik Organizacji Turystyki.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

HGT.07. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;

HGT.08. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje tytuł:

Technik organizacji turystyki

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia – 240 godzin
  • Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Organizacja turystyki
  • Geografia turystyczna

Języki obce:

  1. Język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
  2. Język niemiecki – od podstaw

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent naszej szkoły może uruchomić własną działalność turystyczną lub zatrudnić się na stanowisku:

• w biurze turystycznym, agencji turystycznej

• w zakładach hotelarskich

• w organizacjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki

• w ośrodkach informacji turystycznej

Uczniowie tego kierunku w czasie trwania nauki uczestniczą w wymianach międzynarodowych realizowanych w ramach programów europejskich.