Pozdrowienia z nad morza
Wrz21

Pozdrowienia z nad morza

Kolejne pozdrowienia z nad morza przesyłają nasi uczniowie wraz z opiekunami – “Nad morzem piękna pogoda…” takie rzeczy w naszym Ekonomiku...

Read More
Rozwiązanie zadania 2 – Bilans firmy Gamma
Wrz21

Rozwiązanie zadania 2 – Bilans firmy Gamma

Aktywami w zadaniu są: Środki pieniężne na rachunku bieżącym 20 438, Udziały i akcje (nabyte) 35 000, Budynki i budowle (wykorzystywane do działalności) 650 000, Materiały 64 352, Produkty gotowe do odsprzedaży 88 000, Nowa linia produkcyjna 530 000, Środki pieniężne w kasie 5158, Półprodukty 168 055, Samochody ciężarowe o wartości bilansowej 186 000, Nabyty patent – wartość bilansowa 38 200, Należności z tytułu dostaw i usług 34 264....

Read More
Skip to content