Case … of … else
Wrz11

Case … of … else

Słowo case jest nietypowym warunkiem, który zaoszczędzi Tobie czas, gdy konstruujesz kod, działający w zależności od wartości jakiejś zmiennej. Gdy zmienna ma wartość pierwszą, wykonuje pierwszą sekwencję, gdy wartość drugą -drugą sekwencję, itd. Jest możliwe również ustalenie wykonywania instrukcji, w przypadku wszelkich innych wartości za pomocą else. Warunek zbiorowy Case, kończymy słowem end; Słowo kluczowe Case – jako parametr...

Read More
Sprawdzanie poprawności działania algorytmów za pomocą aplikacji komputerowych (np. JavaBlock)
Wrz11

Sprawdzanie poprawności działania algorytmów za pomocą aplikacji komputerowych (np. JavaBlock)

Java Block Instrukcja obsługi programu javablock   Typy bloków Wykonaj poniższe algorytmy w programie Java Block Działania matematyczne 2. Całkowita część pierwiastka...

Read More
Skip to content