Pętla While … do

Pętla Whiledo, z zastosowania, nieco przypomina repeat… until… Różni się miejscem i sposobem sprawdzania warunku. Znaczy “Dopóki warunek jest spełniony wykonuj”. Różni się więc od repeat sposobem sprawdzania. W repeat gdy warunek był spełniony pętla kończyła się, tu gdy warunek jest NIE SPEŁNIONY pętla się kończy.

Przykład – oczekiwanie na naciśnięcie dowolnego klawisza:

Program oczekiwanie;

uses Crt;
begin
 while not keypressed do ;
end.

Zadanie 1

Napisać program obliczający ile kolejnych liczb naturalnych trzeba do siebie dodać, aby ich suma nie była większa niż wpisana liczba.

Rozwiązanie

Zadanie 2

Napisać program wykonujący zliczanie w pętli while

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content