Podprogramy – procedury i funkcje
Wrz02

Podprogramy – procedury i funkcje

W trakcie tworzenia złożonych algorytmów niejednokrotnie zdarza się, że pewne zadania przez nie realizowane powtarzają się w wielu miejscach. Kiedy dotyczy to sekwencji prostych operacji, to można oczywiście zastosować pętlę, w której algorytm zostanie wykonany wielokrotnie. Taka sytuacja nie zawsze ma jednak miejsce – zazwyczaj powtarzający się fragment kodu znajduje się w różnych miejscach algorytmu i zastosowanie wcześniej...

Read More
Pętla iteracyjna FOR
Wrz02

Pętla iteracyjna FOR

Pętla for Pętla realizowana przy użyciu słowa kluczowego for zwana jest pętlą numeryczną, gdyż liczba jej wykonań określana jest explicite przez wartości numeryczne. Pętla ta jest często stosowana do wykonywania określonych operacji na tablicach, gdyż zawiera zmienną indeksującą, która w trakcie jej wykonywania przyjmuje wartości z pewnego zakresu, który może odpowiadać zakresowi tablicy. Pętla ta definiowana jest za pomocą słowa...

Read More
Pętle
Wrz02

Pętle

Schematy blokowe nie dostarczają żadnych specjalnych mechanizmów do tworzenia pętli (czyli fragmentów algorytmu, które wykonywana są wielokrotnie). W większości języków programowania istnieją jednak instrukcje, które pozwalają na łatwe definiowanie pętli, gdyż są one stosowane bardzo często. W języku Pascal istnieją trzy instrukcje służące do tworzenia pętli: while repeat … until for while war_log do {instrukcja_1}; repeat...

Read More
Instrukcje
Wrz02

Instrukcje

Instrukcje występujące w kodzie programu napisanego w języku Pascal odpowiadają blokom lub grupom bloków połączonych strzałkami, występujących na schematach blokowych. Wśród instrukcji występują: instrukcja pusta instrukcja grupująca instrukcje decyzyjne pętle Instrukcja pusta składa się z jednego średnik – ; i jak wskazuje jej nazwa, jest ignorowana. Pozostałe typy instrukcji omówione są poniżej. Instrukcja grupująca Instrukcja ta...

Read More
Skip to content