Instrukcja wyboru CASE
Wrz02

Instrukcja wyboru CASE

Instrukcja selekcji służy do wyboru jednej spośród wielu możliwych ścieżek realizacji algorytmu. Instrukcja ta składa się ze słowa kluczowego case, po którym następuje nazwa zmiennej, słowo kluczowe of oraz lista par stała : instrukcja. W instrukcji selekcji wykonywana jest tylko instrukcja stojąca na prawo od pierwszego wystąpienia stałej, której wartość równa się wartości zmiennej. W ogólnym przypadku, po lewej stronie może...

Read More
Instrukcja warunkowa IF
Wrz02

Instrukcja warunkowa IF

Instrukcja warunkowa pozwala na wykonanie alternatywnych ścieżek programu, w zależności od spełnienia określonego warunku logicznego. Instrukcja ta składa się ze słowa kluczowego if, po którym następuje wyrażenie logiczne, po nim zaś następuje słowo kluczowe then. Instrukcja, która umieszczona jest po nim, wykonywana jest, gdy warunek logiczny jest prawdziwy. Po tej instrukcji może nastąpić słowo kluczowe else, wraz z instrukcją,...

Read More
Stosowanie tablic
Wrz02

Stosowanie tablic

Każda zmienna typu tablicowego musi określać zakres indeksów oraz typ elementów. Zakres indeksów podawany jest po słowie kluczowym array, jako para liczb całkowitych oddzielona dwoma kropkami, ujęta w nawiasy kwadratowe. Pierwszy element zakresu musi mieć wartość mniejszą lub równą drugiemu elementowi zakresu. Typ elementów podawany jest po słowie kluczowym of. Przykład var wektor1 : array[1..10] of integer; W powyższym przykładzie...

Read More
Praca z danymi tekstowymi
Wrz02

Praca z danymi tekstowymi

Zadanie T4_p2 01 Ćwiczenie z podręcznika informatyki. Zadanie T4_p2 02 Ćwiczenie z podręcznika informatyki. Zadanie 49 Wyświetlenie znaków ASCII Efekt działania programu...

Read More
Stosowanie stylów i elementów programowania HTML
Wrz02

Stosowanie stylów i elementów programowania HTML

Tworzenie strony internetowej najlepiej nauczyć się na zadaniu praktycznym. W naszym przykładzie zastosujemy podstawowe elementy HTML i style niezbędne do zbudowania prostej strony www. Zadanie Wykonać projekt wyglądu strony www z podziałem na obszary gdzie będziemy wstawiać: grafikę nagłówkową, menu, treści Wykonać grafikę nagłówkową Dokonać podziału strony internetowej na obszary w programie Zajączek podział strony za pomocą tabel...

Read More
Skip to content