Opracowywanie dokumentu do korespondencji seryjnej
Wrz07

Opracowywanie dokumentu do korespondencji seryjnej

Korespondencja seryjna – technika tworzenia w edytorze tekstów jednobrzmiących dokumentów, różniących się jedynie zawartością kluczowych pól dokumentu, które są automatycznie wypełniane treścią pól pobieranych z zewnętrznej bazy danych. Utworzenie korespondencji seryjnej wymaga napisania dokumentu wzorcowego z tekstem oraz wstawienia do niego pól odpowiadających np. bazie adresowej – imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail...

Read More
Sposoby wprowadzania danych i wyprowadzania wyników
Wrz07

Sposoby wprowadzania danych i wyprowadzania wyników

Instrukcje wejścia Służą do wprowadzania danych do programu   Read(lista zmiennych); wczytanie ( z klawiatury) zmiennych  wymienionych  w nawiasie Readln(lista zmiennych); wczytanie ( z klawiatury) zmiennych wymienionych  w nawiasie, a następnie przeniesienie kursora do następnej linii   Instrukcje wyjścia Służą do wyprowadzania wyników lub komunikatów Write(lista zmiennych); wypisanie wartości zmiennych wymienionych w nawiasie...

Read More
Tworzenie dokumentów wielostronicowych oraz folderów reklamowych
Wrz07

Tworzenie dokumentów wielostronicowych oraz folderów reklamowych

Zadanie 1 Wykonaj w programie Word ulotkę reklamującą szkołę. Możesz korzystać z materiałów dostępnych na stronie internetowej szkoły. Strona5 Strona6 Strona 1 Strona 2 Strona3 Strona4 Kolejność stron na...

Read More
Zapisywanie algorytmów za pomocą programu JavaBlock  – ćwiczenia
Wrz07

Zapisywanie algorytmów za pomocą programu JavaBlock  – ćwiczenia

Zadanie 1 Schemat blokowy algorytmu Euklidesa wykonany w programie Java Block Zadanie 2 Schemat blokowy algorytmu wyznaczania pierwiastków równania kwadratowego...

Read More
Skip to content