• organizację turystyki (organizację imprez turystycznych, czyli przygotowywanie i planowanie wycieczek),

  • pośrednictwo turystyki (wykonywanie na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych – podpisywanie za niego umów o wynajem hotelu, rezerwacji przelotu samolotem, itp),

  • agencję turystyczną (stałe pośredniczenie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju).

Jeżeli przedsiębiorca chce, może prowadzić szeroką działalność z usługami w zakresie z każdej wymienionych wyżej dziedzin. Jednak najczęściej wybieranym profilem działalności biura podróży to świadczenie usług agenta turystycznego. Głównie dlatego, że ten rodzaj działalności nie wymaga  wpisu do rejestru działalności regulowanej, a także gwarancji bankowych oraz ubezpieczenia.

Wymagania wstępne związane z prowadzeniem biura podróży

Rozpoczynając działalność w ramach pośrednika turystycznego i organizatora wycieczek, przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania odpowiedniego ubezpieczenia lub gwarancji bankowej. Te działalności podlegają także wpisowi do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez właściwego ze względu na lokalizację siedziby albo oddziału, marszałka województwa. 

Dopuszczalne formy prowadzenia biura podróży

Otwierając biuro podróży, przedsiębiorca może wybrać dowolny rodzaj prowadzenia działalności (po spełnieniu odpowiednich warunków) oprócz spółki partnerskiej (dotyczy ona tylko wolnych zawodów).

Jak założyć biuro podróży?

Działalność gospodarczą w Polsce można prowadzić w formie jednoosobowej działalności, spółki cywilnej czy spółek handlowych (szczegółowo uregulowanych przepisami kodeksu spółek handlowych).

Spółki handlowe można podzielić na spółki osobowe oraz kapitałowe. Decydując się na założenie tychże spółek, należy dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzonym przez sądy rejonowe właściwe ze względu na siedzibę tworzonej spółki.

Natomiast jednoosobową działalność gospodarczą i spółkę cywilną należy zarejestrować poprzez CEIDG.

Określenie PKD dla biura podróży

Jak już wcześniej wspomniano, z prowadzeniem biura podróży łączą się różne działalności. Dlatego PKD będzie wynosiło:

  • 79.11.A dla działalności agentów turystycznych,

  • 79.11.B dla działalności pośredników turystycznych,

  • 79.12.Z dla działalności organizatorów turystyki.

Najlepsza forma opodatkowania dla biura podróży

Wybranie odpowiedniej formy opodatkowania zależy od wielu czynników, między innymi od formy prowadzenia działalności oraz od planowanej wysokości przychodów oraz kosztów.

Biuro podróży a opodatkowanie na zasadach ogólnych

Zasady ogólne to najprostsza i najpopularniejsza forma opodatkowania dochodów. Pozwala podatnikowi na płacenie:

  • 18% podatku (po obniżeniu o kwotę zmniejszającą podatek 556,02 zł) lub

  • 32% (14.839,02 zł plus nadwyżka ponad 85.528 zł podstawy opodatkowania).

Rozliczając się na zasadach ogólnych, podatnik może obniżyć kwotę podatku o przewidziane w ustawie ulgi i odliczenia (np. ulga na dzieci czy ulga na internet).

Biuro podróży a podatek liniowy

Niezależnie od wysokości dochodów, rozliczając biuro podróży, przedsiębiorca zapłaci 19% podatku. Podatek liniowy jest zdecydowanie bardziej opłacalny dla podatników, którzy uzyskują wysokie dochody (nie niższe niż 100 tys. zł. Co ważne, przy opodatkowaniu podatkiem liniowym nie można rozliczać się z małżonkiem czy korzystać z ulg podatkowych.

Biuro podróży a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

W opodatkowaniu ryczałtem, przedsiębiorca prowadzący biuro podróży odprowadza podatek od kwoty przychodu (bez pomniejszania ich o koszty uzyskania przychodu). Stawka ryczałtu dla biur podróży wynosi 17%. Wybierając opodatkowanie ryczałtem, podatnik musi wiedzieć, że tym samym traci prawo do rozliczenia się z małżonkiem oraz do ulgi na dzieci.

Biuro podróży a karta podatkowa

W przypadku prowadzenia usług w zakresie agenta turystycznego, pośrednika turystycznego czy organizatora turystyki, nie można opodatkować swojej działalności kartą podatkową.

Biuro podróży – z VAT czy bez VAT?

Prowadząc biuro podróży, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia VAT, jeżeli jego obroty nie przekroczą 150 tys. złotych. W innym przypadku, usługi świadczone przez biuro podróży są obłożone podatkiem VAT liczonym wg stawki 23%. Jednak od tej zasady istnieje wyjątek. Mówi o nim art. 119 ust. 8 Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług:

art. 119 ust. 8.

Jeżeli usługi nabywane od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty są świadczone zarówno na terytorium Unii Europejskiej, jak i poza nim, to usługi turystyki podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 0% tylko w części, która dotyczy usług świadczonych poza terytorium Unii Europejskiej.

Co ważne usługi turystyczne mogą być rozliczane w ramach tzw. procedury VAT marża.

Świadcząc w biurze podróży usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, przy przekroczeniu obrotu na poziomie 20 tys. złotych należy zakupić kasę fiskalną. Przy zakupie kasy fiskalnej podatnik ma możliwość skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

Składki ZUS dla biura podróży

Najpóźniej 7 dni po założeniu działalności, przedsiębiorca musi się zgłosić do ubezpieczeń w ZUS. Robi to na druku ZUS ZUA, jeżeli biuro podróży jest jego jedynym tytułem do ubezpieczeń lub na ZUS ZZA, jeżeli pracuje również w innym miejscu.

Uwaga!

Przedsiębiorcy, którzy otworzyli jednoosobową działalność gospodarczą do prowadzenia biura podróży mogą skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Dzięki temu przez 24 miesiące płacą pomniejszone składki na ubezpieczenie społeczne (bez dobrowolnego chorobowego). Nie muszą w tym czasie odprowadzać składek na Fundusz Pracy.

Konto firmowe dla biura podróży

Przepisy nie określają jednoznacznie, czy przedsiębiorca musi zakładać osobne konto firmowe. Jednak w przypadku prowadzenia biura podróży prowadzenie osobnego konta firmowego wydaje się być konieczne, biorąc pod uwagę ruch na koncie – wpłaty od kontrahentów, zaliczki od klientów itd.

Konto firmowe można założyć w wybranym przez siebie banku – większość posiada specjalne oferty kont firmowych dla przedsiębiorców. Warto się z nimi zapoznać i wybrać tę najbardziej korzystną.

Warunki lokalowe dla biura podróży

Nie wszystkie formy prowadzenia działalności gospodarczej wymagają dysponowania odpowiednim budynkiem lub lokalem. Można do nich zaliczyć biuro podróży, jednak wszystko zależy od skali firmy i miejsca jego prowadzenia. W przypadku prowadzenia franczyzy dużego biura podróży, trzeba raczej pomyśleć o miejscu w dużej galerii handlowej czy centrum miasta. Natomiast w mniejszych miejscowościach turystycznych można się spotkać z biurami podróży, które dzielą okienko z kantorem.

Istnieją także jeszcze tańsze alternatywy, czyli wirtualne biura podróży. Oczywiście, wbrew pozorom, dobre pozycjonowanie strony i reklama w internecie nie jest najtańsza, jednak przedsiębiorcy odpadną wszystkie dodatkowe koszty związane z wynajmem lokalu. Jednak prowadzenie wirtualnego biura wiąże się z pewnym ryzykiem – musi on bowiem długo pracować na ruch wystarczający do prowadzenia zyskownego biznesu.

Marketing w biurze podróży

Prowadzenie biura podróży tak jak każdej innej branży usługowej, jest dosyć żmudnym procesem. Najpierw przedsiębiorca musi zainwestować sporo czasu, nerwów i pieniędzy w reklamę, aby powoli to się zwracało. Jak już wcześniej wspomniano, wszystko zależy od miejsca prowadzenia biura podróży.

Marketing biura podróży prowadzonego w dużym mieście

Konkurencja jest naprawdę ogromna. Biura podróży rządzą się swoją specyfiką i zazwyczaj największej ilości klientów należy się spodziewać w sezonie letnio – jesiennym. Dodatkowo, ludzie wybierają się do biur podróży, kiedy sami tego potrzebują, więc ogłaszanie się w gazetach czy na billboardach nie ma większego sensu. Oczywiście najlepszym pomysłem będzie internet oraz jak najlepsza lokalizacja biura.

Marketing biura podróży prowadzonego w małym mieście

Pomimo tego, że mniejsze miejscowości turystyczne mogą się wydawać spokojniejsze, walka o klienta jest nie raz bardziej zacięta niż w dużych aglomeracjach. Biura podróży możemy spotkać na każdym kroku, jak więc się przebić i utrzymać?

Na pewno ważna jest oferta i promocje – dla rodzin z dziećmi, dla większych grup. Warto nawiązać współpracę z jak największą ilością hoteli czy pensjonatów, gdzie będzie można zostawić wizytówki czy ulotki biura podróży. To samo tyczy się taksówkarzy czy kawiarni.

Jednak jak w przypadku każdej działalności usługowej, należy postawić na jak najwyższą jakość oferowanych usług. Zawierać kontrakty ze sprawdzonymi hotelami i przewoźnikami i dbać, aby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Tym sposobem, zadowoleni turyści polecą nasze usługi dalej, rodzinie i znajomym i bardzo możliwe, że za rok sami wrócą.


Źródło: Cena Biznesu

http://cenabiznesu.pl/-jak-zalozyc-biuro-podrozy