Plan lekcji 07-09.09.2016
Wrz05

Plan lekcji 07-09.09.2016

Plan lekcji tylko na środę, czwartek, piątek 07-09.09.2016 !!!...

Read More
Drzewo binarne
Wrz05

Drzewo binarne

Drzewo binarne – drzewo, w którym stopień każdego wierzchołka jest nie większy od 3. Ukorzenione drzewo binarne to drzewo binarne, w którym wyróżniono jeden z wierzchołków (zwany korzeniem) stopnia najwyżej 2. W informatyce drzewo binarne to jeden z rodzajów drzewa (struktury danych), w którym liczba synów każdego wierzchołka wynosi nie więcej niż dwa. Wyróżnia się wtedy lewego syna i prawego syna danego wierzchołka. Drzewo binarne, w...

Read More
Lista jednokierunkowa
Wrz05

Lista jednokierunkowa

Algorytm przechodzenia przez listę jednokierunkową Wejście p  –  wskazanie początku listy jednokierunkowej, czyli adres pierwszego elementu na liście Wyjście: Przejście przez wszystkie elementy listy Lista kroków: K01: Dopóki p ≠ nil, wykonuj kroki K02…K03 ; w pętli przechodzimy przez kolejne elementy listy K02:     Przetwarzaj element wskazywany przez p   K03:     p ← (p→next) ; w p umieść zawartość pola next elementu...

Read More
tablica dynamiczna
Wrz05

tablica dynamiczna

Zadanie 1 program 1; uses crt; type tablica= array[1..5] of real; var t: ^tablica; i,min :integer; begin clrscr; new(t); writeln(‘Podaj 5 liczb: ‘); for i:=1 to 5 do begin writeln(‘Podaj liczbe nr: ‘,i); readln(t^[i]); end; min:=1 to 5 do if (t^[i]) > min then min:=(t^[i]); writeln(‘Najmniejsza z tych liczb to: ‘, min,‘); end; dispose(t); readln;...

Read More
Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym
Wrz05

Tworzenie prostych aplikacji w trybie graficznym

Widok środowiska Lazarus Inspektor obiektów • Inspektor obiektów pozwala zobaczyć wszystkie komponenty użyte w programie. • Pokazuje jednocześnie jak są one rozmieszczone. • Dzięki niemu można się szybko przełączać pomiędzy nimi. • Każdy z obiektów na wyświetloną nazwę i klasę źródłową. Właściwości • Z lewej strony ekranu znajduje się okno zawierające właściwości używanych obiektów. • Składa się z dwóch kolumn: – Lewa zawiera nazwy...

Read More
Skip to content