Wprowadzenie do pozycyjnych systemów liczbowych.
Wrz03

Wprowadzenie do pozycyjnych systemów liczbowych.

Znaczenie komputerów, Przetwarzanie informacji, System dziesiętny, System dwójkowy. Plansze z prezentacji multimedialnej: plansza 1 plansza 2 plansza 3 plansza 4 plansza 5 plansza 6 plansza 7...

Read More
Bezpieczeństwo pracy na komputerze i w sieci Internet
Wrz03

Bezpieczeństwo pracy na komputerze i w sieci Internet

Punkty do lekcji: REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ, Ochrona danych i zapisywanie plików w chmurze, Stosowanie programów antywirusowych, Ochrona własności intelektualnej, Bezpieczna praca w sieci, Omówienie programu nauczania, Wymagania nauczyciela, Organizacja pracy i planowanie działań, Pogadanka z uczniami na temat ich oczekiwań i zainteresowań względem przedmiotu. Podstawowe pojęcia informatyczne: Informatyka – dyscyplina nauki,...

Read More
System szesnastkowyi reprezentacja znaków
Wrz03

System szesnastkowy i reprezentacja znaków

Plansze z prezentacji multimedialnej: plansza 1 plansza 2 plansza 3 plansza 4 plansza 5 plansza 6 plansza 7 plansza 8 plansza 9 plansza...

Read More
Korespondencja seryjna
Wrz03

Korespondencja seryjna

Zadanie 1 Utworzyć pismo firmowe np. ofertę Utworzyć bazę z danymi adresowymi Za pomocą opcji korespondencji seryjnej pobrać dane z bazy i wstawić do naszego pisma. Poniżej przedstawiono przykładowy wygląd pól na liście adresowej programu Excel w dokumencie korespondencji seryjnej.   Dodawanie wiersza pozdrowienia Aby dodać standardowe pozdrowienie do wiadomości e-mail lub do listu, użyj narzędzia Wiersz pozdrowienia Kliknij miejsce,...

Read More
Skip to content