Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 

Gotowanie to sztuka, która  oddziaływuje na wszystkie zmysły człowieka, to pasja tworzenia i kreowania odnosząca się do zmysłu smaku, wzroku, węchu, dotyku, słuchu.  Nie ma innej ze sztuk tak bardzo pobudzającej człowieka.

Umiejętność kompozycji potraw, organizacji imprez, nakrycia do stołu to zalety prawdziwego mistrza kuchni.

Jeśli chciałbyś realizować swoje pasje kulinarne  i zgłębiać tajniki sztuki kulinarnej, poznawać kuchnie całego świata, zdobyć dobrze płatny zawód – ten kierunek jest dla Ciebie!!!

Nauka w technikum trwa 5 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły uzyskuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja HGT. 02 Przygotowanie i wydawanie dań

Kwalifikacja HGT. 12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Po zdobyciu obu tych kwalifikacji otrzymuje tytuł:

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmioty rozszerzone:

 1. Biologia – 240 godzin
 2. Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

 1. Przygotowywanie dań – Pracownia gastronomiczna
 2. Podstawy gastronomii
 3. Organizacja i planowanie żywienia
 4. Prowadzenie usługi gastronomicznej
 5. Planowanie żywienia

Języki obce:

 1. Język angielski – wiodący, kontynuacja
 2. Język włoski  – od podstaw

Możliwości zatrudnienia

 • restauracje,
 • kawiarnie hotelowe,
 • zakłady gastronomiczne,
 • bary szybkiej obsługi,
 • pensjonaty, domy wczasowe,
 • restauracje na statkach i promach,
 • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych

 

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych, możesz zostać blogerem kulinarnym czy prowadzić własne studio gastronomiczne , być autorem receptur gastronomicznych, pracować w czasopismach związanych z tematyką gastronomiczną.

Kierunek ten jest też bardzo dobrym start dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.

Szkoła dysponuje 2 nowoczesnymi pracowniami gastronomicznymi, spełniającymi wszystkie wymogi systemu HACCP, w których odbywają się zajęcia praktyczne w zakresie sporządzania potraw.

Wszyscy uczniowie muszą posiadać aktualne badania SANEPID oraz odzież spełniającą wszystkie warunki BHP.

 

Skip to content