Technik Organizacji Turystyki

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

Technik Organizacji Turystyki

Branża turystyczna jest w Polsce coraz bardziej rozwijającym się rynkiem usługowym, coraz więcej firm inwestuje w tą branżę. Jeśli jesteś osobą kochającą podróże, przygody, lubisz poznawać nowych ludzi ten zawód może przynieść Ci wiele satysfakcji.

Jesteś ciekawy świata i fascynują Cię podróże bliskie i dalekie? Naucz się organizować imprezy i usługi turystyczne. Podczas licznych warsztatów krajowych i zagranicznych poznasz tajniki pracy pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Technik organizacji turystyki to kierunek stworzony dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać swoje i innych marzenia o podróżach.

U nas nauczysz się:

– organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne

– wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata

– korzystać ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego

– sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych

– stosować różne formy sprzedaży usług

– opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych

– planować i organizować czas wolny klientów

– posługiwać się językiem angielskim w branży turystycznej

Jeśli jeszcze masz zdolności do języków obcych, interesujesz się geografią wybierz zawód: Technik Organizacji Turystyki.

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

HGT.07. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;

HGT.08. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Po zdaniu egzaminów uczeń otrzymuje tytuł:

Technik organizacji turystyki

Przedmioty rozszerzone:

  • Geografia – 240 godzin
  • Język angielski – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

  • Obsługa ruchu turystycznego
  • Organizacja turystyki
  • Geografia turystyczna

Języki obce:

  1. Język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
  2. Język niemiecki – od podstaw

Możliwości zatrudnienia:

Absolwent naszej szkoły może uruchomić własną działalność turystyczną lub zatrudnić się na stanowisku:

• w biurze turystycznym, agencji turystycznej

• w zakładach hotelarskich

• w organizacjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki

• w ośrodkach informacji turystycznej

Uczniowie tego kierunku w czasie trwania nauki uczestniczą w wymianach międzynarodowych realizowanych w ramach programów europejskich.

Skip to content