Technik Hotelarstwa

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

TECHNIK HOTELARSTWA

 

Technik hotelarstwa to zawód, który otwiera wiele drzwi. Usługi hotelarskie należą do branży, która rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. Potrzeba więc wykształconej kadry, która będzie umiała obsługiwać w sposób profesjonalny gości w hotelach, centrach konferencyjnych i w innych obiektach noclegowych.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, lubisz uczyć się języków obcych, Twoją pasją są podróże wybierz kierunek technik hotelarstwa. Uczestnicząc w zagranicznych praktykach będziesz mógł doskonalić znajomość języków obcych, zdobyć kwalifikacje i umiejętności na poziomie europejskim oraz poznać kulturę i kuchnię różnych narodów.

Nasi uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe podczas dwutygodniowych staży w Irlandii, na promach firmy Unity Line pływających do Szwecji, trzymiesięcznych praktykach w Grecji oraz dwóch miesięcznych obowiązkowych praktykach zawodowych w kraju, zyskując tym samym w oczach pracodawców.

Kształcenie zawodowe odbywa się w profesjonalnej pracowni hotelarskiej, wyposażonej w ladę recepcyjną, komputery, drukarkę, tablicę multimedialną. Jednostka mieszkalna i węzeł higieniczno – sanitarny spełnia wymagania kategoryzacyjne hotelu, umożliwia wykonywanie ćwiczeń praktycznych związanych z pracą służby pięter.   

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych. W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w kwalifikacjach:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

Przedmioty rozszerzone:

  • Biologia – 240 godzin
  • Język angielski- 180 godzin 

Przedmioty zawodowe wiodące:

  • Organizacja pracy w recepcji
  • Organizacja pracy służby pięter
  • Pracownia hotelarstwa
  • Pracownia gastronomii hotelowej
  • Język angielski zawodowy

Języki obce:

  • język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
  • język niemiecki – poziom podstawowy

Możliwości zatrudnienia:
hotele, pensjonaty, motele, domy wypoczynkowe, ośrodki SPA, uzdrowiska, schroniska młodzieżowe, kwatery prywatne, campingi, promy pasażerskie. Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa mogą być również rezydentami, pracować w administracji zajmującej się problematyką turystyki, hotelarstwa. Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa przygotowuje też do prowadzenia własnej firmy.

Skip to content