Technik Hotelarstwa

 

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2020/2021

TECHNIK HOTELARSTWA

Innowacja pedagogiczna: Sewardessa/Steward

Technik hotelarstwa to zawód, który otwiera wiele drzwi. Usługi hotelarskie należą do branży, która rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. Potrzeba więc wykształconej kadry, która będzie umiała obsługiwać w sposób profesjonalny gości w hotelach, centrach konferencyjnych i w innych obiektach noclegowych.

Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, lubisz uczyć się języków obcych, Twoją pasją są podróże wybierz kierunek technik hotelarstwa. Uczestnicząc w zagranicznych praktykach będziesz mógł doskonalić znajomość języków obcych, zdobyć kwalifikacje i umiejętności na poziomie europejskim oraz poznać kulturę i kuchnię różnych narodów.

Nasi uczniowie zdobędą praktyczne umiejętności zawodowe podczas dwutygodniowych staży w Irlandii, na promach firmy Unity Line pływających do Szwecji, trzymiesięcznych praktykach w Grecji oraz dwóch miesięcznych obowiązkowych praktykach zawodowych w kraju, zyskując tym samym w oczach pracodawców.

Kształcenie zawodowe odbywa się w profesjonalnej pracowni hotelarskiej, wyposażonej w ladę recepcyjną, komputery, drukarkę, tablicę multimedialną. Jednostka mieszkalna i węzeł higieniczno – sanitarny spełnia wymagania kategoryzacyjne hotelu, umożliwia wykonywanie ćwiczeń praktycznych związanych z pracą służby pięter.   

Nauka w technikum trwa 5 lat. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych. W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, w kwalifikacjach:

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

 

Przedmioty rozszerzone:

  • Biologia – 180 godzin
  • Język angielski- 180 godzin 

Przedmioty zawodowe wiodące:

  • Organizacja pracy w recepcji
  • Organizacja pracy służby pięter
  • Pracownia hotelarstwa
  • Pracownia gastronomii hotelowej
  • Język angielski zawodowy

Języki obce:

  • język angielski – poziom zaawansowany, kontynuacja
  • język włoski – poziom podstawowy

 

Od roku szkolnego 2020/21 wprowadzamy innowację pedagogiczną w zawodzie

Technik hotelarstwa – Innowacja “Stewardessa/Steward” – 4 godziny w cyklu w kształcenia.

Autor: Mariola Nowak

Opis innowacji: Innowacja pedagogiczna poszerza wiedzę i umiejętności na stanowisku: steward/stewardessa na statkach morskich i powietrznych. Podczas zajęć młodzież pozna etapy, jakie przechodzi w swojej karierze steward/stewardessa linii lotniczych, począwszy od rekrutacji i szkoleń. Omówione zostaną wymagania, umiejętności oraz preferencje personalne pracowników pokładowych, dyscyplina mundurowa oraz wygląd zewnętrzny.

Zajęcia uatrakcyjnią liczne wycieczki przedmiotowe na lotnisko, branżowe spotkania z przedstawicielami zawodu Steward/Stewardessa, szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz animacji czasu wolnego. Najlepsi uczniowie odbędą 2-tygodniowy staż na promach firmy Unity Line, uzyskując certyfikat.

 

Innowacja Klasa Liczba godzin tygodniowo
w pięcioletnim okresie nauczania
Liczba godzin w pięcioletnim okresie nauczania
I II III IV V
 
Stewardessa/Steward 1 2 1 4 120  

 

Możliwości zatrudnienia:
hotele, pensjonaty, motele, domy wypoczynkowe, ośrodki SPA, uzdrowiska, schroniska młodzieżowe, kwatery prywatne, campingi, promy pasażerskie. Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa mogą być również rezydentami, pracować w administracji zajmującej się problematyką turystyki, hotelarstwa. Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa przygotowuje też do prowadzenia własnej firmy.

Skip to content