Kucharz

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

ZAWÓD: KUCHARZ

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/20

dla absolwentów szkoły podstawowej

Od pewnego czasu gotowanie stało się sztuką. Umiejętność kompozycji potraw, organizacji imprez, nakrycia do stołu to zalety prawdziwego mistrza kuchni. Jeśli chciałbyś realizować swoje pasje kulinarne, poznawać kuchnie całego świata, zdobyć dobrze płatny zawód – ten kierunek jest dla Ciebie!!!

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie zawodowe i  przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie:

Kwalifikacja HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań 

Po zdaniu egzaminu otrzymuje kwalifikacje do pracy w zawodzie KUCHARZ

Po ukończeniu szkoły może kontynuować naukę  w branżowej szkole II stopnia i  zdobyć tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych.

 

Przedmioty zawodowe wiodące:

  • Przygotowywanie dań – Pracownia gastronomiczna
  • Podstawy gastronomii 

Język obce:

Język angielski lub język niemiecki w zależności od poziomu zaawansowania grupy

Możliwości zatrudnienia

  • restauracje,
  • kawiarnie hotelowe,
  • zakłady gastronomiczne,
  • bary szybkiej obsługi,
  • pensjonaty, domy wczasowe,
  • restauracje na statkach i promach,
  • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
  • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych

Szkoła dysponuje nowoczesnymi pracowniami gastronomicznymi, spełniającymi wszystkie wymogi systemu HACCP, w których odbywają się zajęcia praktyczne w zakresie sporządzania potraw.

Wszyscy uczniowie muszą posiadać aktualne badania SANEPID oraz odzież spełniającą wszystkie warunki BHP.

 

 

Skip to content