Regulamin rekrutacji uczniów 2019/20

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/20 zostanie opublikowany do dnia 28.02.2019