Kucharz

 

Film promocyjny: Kucharz

 

KUCHARZ 512001

Od pewnego czasu gotowanie stało się sztuką. Umiejętność kompozycji potraw, organizacji imprez, nakrycia do stołu to zalety prawdziwego mistrza kuchni. Jeśli chciałbyś realizować swoje pasje kulinarne, poznawać kuchnie całego świata, zdobyć dobrze płatny zawód – ten kierunek jest dla Ciebie!!!

Nauka w szkole branżowej I stopnia trwa 3 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie zawodowe.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

Po ukończeniu szkoły może zdać egzamin w kwalifikacji T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych i uzyskać tytuł technika

Przedmioty zawodowe wiodące:

Technologia gastronomiczna 

Pracownia gastronomiczna

Język obce:

Język Angielski lub Język Niemiecki w zależności od poziomu zaawansowania grupy

Możliwości zatrudnienia

• restauracje, • kawiarnie hotelowe, • zakłady gastronomiczne, • bary szybkiej obsługi, • pensjonaty, domy wczasowe, • restauracje na statkach i promach, • szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy, • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych