Cukiernik

 

Film promocyjny Cukiernik

 

 

CUKIERNIK  – kierunek niedostępny w roku szkolnym 2017/2018

Nauka w zasadniczej szkole zawodowej trwa 3 lata.

Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie zawodowe.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:

T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych

Przedmioty zawodowe wiodące:

Technologia cukiernicza

BHP w zakładach cukierniczych

Języki obce:

Język Angielski lub Język Niemiecki – w zależności od poziomu zaawansowania grupy

Możliwości zatrudnienia

• cukiernie,

• kawiarnie hotelowe,

• zakłady gastronomiczne

•pensjonaty, domy wczasowe,

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji T.4. Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.