Technik Ekonomista

Film promocyjny Technik Ekonomista

TECHNIK EKONOMISTA

Podstawa programowa technik ekonomista 331403

Każda firma potrzebuje specjalisty w zakresie księgowości, marketingu, reklamy. Jeśli chcesz znać podstawy sprzedaży, marketingu, chcesz pracować w biurze rachunkowym wybierz zawód technik ekonomista.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

Po zdaniu obu egzaminów otrzymuje tytuł technika ekonomisty.

Przedmioty rozszerzone:

Historia  – 240 godzin (od klasy drugiej)

Matematyka – 180 godzin (od klasy pierwszej)

Języki obce:

Angielski – poziom rozszerzony

Niemiecki lub francuski– poziom podstawowy

Możliwości zatrudnienia:

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

Technik ekonomista może być zatrudniony na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.