Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Film promocyjny Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Podstawa programowa Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 343404

Od pewnego czasu gotowanie stało się sztuką. Umiejętność kompozycji potraw, organizacji imprez, nakrycia do stołu to zalety prawdziwego mistrza kuchni. Jeśli chciałbyś realizować swoje pasje kulinarne, poznawać kuchnie całego świata, zdobyć dobrze płatny zawód – ten kierunek jest dla Ciebie!!!

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Po zdaniu egzaminów otrzymuje tytuł technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty rozszerzone:

Biologia lub Język Polski – 240 godzin

Informatyka – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

Technologia gastronomiczna

Obsługa konsumenta

Zasady żywienia

Języki obce:

Język Angielski – poziom rozszerzony

Język Włoski lub Język Francuski – poziom podstawowy

Możliwości zatrudnienia

• restauracje,

• kawiarnie hotelowe,

• zakłady gastronomiczne,

• bary szybkiej obsługi,

• pensjonaty, domy wczasowe,

• restauracje na statkach i promach,

• szpitale, sanatoria, szkoły, internaty, stołówki prowadzone przez zakłady pracy,

• przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją produktów i półproduktów spożywczych

Kształcenie w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie restauracji, punktów gastronomicznych czy świadczenia usług cateringowych

Kierunek ten jest też bardzo dobrym przygotowaniem dla wszystkich, którzy planują studia, zwłaszcza na kierunkach związanych z żywieniem, dietetyką, zarządzaniem, promocją i innych pokrewnych.[/tab] [/tabcontent] [/tabs]