Technik Logistyk

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2019/20

dla absolwentów gimnazjum

TECHNIK LOGISTYK

Branża logistyczna jest jedną z najlepiej rozwijających się branż usługowych. Jeśli interesujesz się transportem, jego organizacją, magazynowaniem towarów, działaniem nowoczesnych magazynów logistycznych, jeśli lubisz być ruchu, jesteś odpowiedzialny, zorganizowany ten zawód jest dla Ciebie.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych.

W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL.04. Organizacja transportu

Po zdaniu wszystkich egzaminów otrzymuje tytuł:

Technik logistyk

Przedmioty rozszerzone:

Geografia – 240 godzin

Matematyka – 180 godzin

Przedmioty zawodowe wiodące:

Transport i Spedycja

Podstawy Logistyki

Laboratorium magazynowe i spedycyjne

Języki obce:

  1. Język angielski – język wiodący, kontynuacja
  2. Język niemiecki lub język rosyjski – od podstaw

Możliwość zatrudnienia:

działy logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowych i spedycyjnych w:

1. dystrybucji towarów (magazyny)

2. służbie zdrowia

3. wojsku

4. komunikacji miejskiej

• możliwość dalszego kształcenia na kierunkach ekonomicznych, logistycznych, spedycyjnych