Technik Hotelarstwa

 Film promocyjny Technik hotelarstwa

TECHNIK HOTELARSTWA

Podstawa programowa Technik hotelarstwa 422402

 Wszyscy dziś wyjeżdżamy, poznajemy świat, podróżujemy. Każdy z Nas szuka miejsca, gdzie w jak najmilszy sposób będzie mógł spędzić czas wolny. Usługi hotelarskie należą do branży, która rozwija się w bardzo dynamiczny sposób. Potrzeba więc wykształconej kadry, która będzie umiała obsługiwać w sposób profesjonalny osoby w hotelach i centrach konferencyjnych. Jeśli lubisz kontakt z ludźmi, lubisz uczyć się języków obcych, wybierz kierunek technik hotelarstwa.

Nauka w technikum trwa 4 lata. Uczeń po ukończeniu szkoły otrzymuje wykształcenie średnie, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość kształcenia się na uczelniach wyższych. W czasie trwania nauki uczeń przystępuje do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie:

T.11: Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12: Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

Przedmioty rozszerzone:

Biologia – 240 godzin

Język obcy nowożytny– 180 godzin (od 1 klasy)

Przedmioty zawodowe wiodące:

Organizacja pracy w hotelarstwie

Ekonomika i prawo w hotelarstwie

Pracownia hotelarska

Języki obce:

Angielski – poziom rozszerzony

Niemiecki – poziom podstawowy

Możliwości zatrudnienia

Hotele od kategorii turystycznej * poprzez standardowe **, komfortowe ***, First Class **** do kategorii Luksusowej *****,pensjonaty, motele, domy wypoczynkowe, ośrodki SPA, uzdrowiska, schroniska młodzieżowe, kwatery prywatne, club – med, biura sieci hotelowych.

Osoby posiadające zawód technik hotelarstwa mogą być również rezydentami, pracować w administracji zajmującej się problematyką turystyki, hotelarstwa, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą np. pensjonat, ośrodek agroturystyczny

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa doskonale przygotowuje do prowadzenia własnej firmy w formie motelu, hotelu jak i restauracji i punktów gastronomicznych.