AKTYWNA TABLICA

Cel naszego udziału w programie

        W roku szkolnym 2020/21 Technikum nr 3 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Dąbrowie Górniczej z sukcesem przystąpiło do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA”. Złożony przez naszą szkołę wniosek został pozytywnie rozpatrzony, dzięki temu szkoła otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej, z której zakupiliśmy dwa monitory interaktywne oraz dwa laptopy. Realizacja projektu obejmuje wszystkie oddziały Technikum nr 3 oraz nauczane przedmioty.

        Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii, umożliwienie szerokiego wykorzystywanie TIK i doprowadzenie do upowszechnienia interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów. Ważnym aspektem i celem dodatkowym Programu jest również umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

        W ramach realizacji Programu Dyrektor szkoły wyznaczył szkolnego e-koordynatora, panią Michalinę Miśkiewicz-Brzęczek, oraz nauczycielski zespół samokształceniowy w składzie panie Monika Stankiewicz, Justyna Dzierżanowska, Alicja Pierzak, Agnieszka Wach oraz pan Piotr Koćwin.

Do szczegółowych zadań zespołu należało:

  1. Uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
  2. Prowadzenie min. 2 zajęć otwartych dla nauczycieli z wykorzystaniem TIK.
  3. Opracowywanie scenariuszy zajęć oraz dzielenie się przyjętymi rozwiązanymi i doświadczeniami z innymi nauczycielami poprzez udostępnianie ich w internetowej międzyszkolnej sieci współpracy na platformie Moodle
  4. Poszukiwanie atrakcyjnych rozwiązań edukacyjnych i propagowanie ich wśród nauczycieli – wskazywanie ciekawych metod nauczania, znajdujących się m.in. na stronach internetowych, udostępnianie linków.

        Podczas realizacji projektu Aktywna Tablica nauczyciele mieli możliwość poszerzenia swoich kompetencji i kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach związanych z TIK co bezpośrednio wpłynęło na jakość prowadzonych przez nich lekcji. Podczas nauki zdalnej nauczyciele przy wykorzystaniu technologii TIK prowadzili innowacyjne lekcje z wykorzystaniem najbardziej przyjaznych dla uczniów programów interaktywnych, gier i materiałów multimedialnych. Zarówno podczas nauki na odległość jak również w trakcie nauki stacjonarnej nauczyciele wykorzystując tablice interaktywne organizowali dynamiczną lekcję, na której nie tylko zapisywali wszystkie informacje ale z łatwością włączali odpowiedni film, zdjęcie lub wybierali ćwiczenie interaktywne będące utrwaleniem lub powtórzeniem nabytych umiejętności teoretycznych przez ucznia. Wykorzystanie tych narzędzi podczas lekcji miało znaczący wpływ na zaangażowanie, zarówno nauczyciela jak i uczniów w proces nauczania i uczenia się.

        Zapraszamy do zapoznania się ze scenariuszami zajęć lekcyjnych realizowanych w ramach Projektu AKTYWNA TABLICA oraz przykładami dobrych praktyk.

 

Aplikacje oraz strony wspierające proces uczenia się i nauczania:

https://www.perfect-english-grammar.com/
https://elt.oup.com/
https://quizizz.com/
https://www.macmillan.pl/
https://learnenglish.britishcouncil.org/
https://www.engvid.com/
https://www.ang.pl/cwiczenia/strona-bierna
https://6krokow.pl/quizy/008/
https://bankier.survey.fm/wielki-test-o-podatkach-2018
https://www.nbportal.pl/rozrywka/krzyzowki/eurokrzyzowka
https://www.nbportal.pl/rozrywka/filmy/filmy-animowane/pieniadz/stopy-procentowe
https://www.perfect-english-grammar.com/present-simple-present-continuous-1.html
https://wordwall.net/pl/resource/4203397/how-much-do-you-know-about-london
https://learngerman.dw.com/pl/pocz%C4%85tkuj%C4%85cy/c-50080643
https://www.goethe.de/ins/pl/de/spr/unt/kum/dfj/dim.html
https://nauka.rosyjski.pro/kursy/sprawdz-jak-wyglada-nasz-kurs-jezyka-rosyjskiego/lekcje/przyklady-mini-quizow-do-nauki-rosyjskiego/
https://de.islcollective.com/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=macmillan+strefa+ucznia/
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=macmillan+education+everywhere/
https://www.esleschool.com/

 

Skip to content