“Have2Oppose”

W dniach 30 sierpnia – 5 września 2021, młodzież z naszej szkoły wzięła udział w międzynarodowym projekcie, który został zorganizowany przez Fundację Aktywni w Europie z Sosnowca – “Have2Oppose”. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus +.
W międzynarodowej wymianie młodzieży wzięli również udział młodzi ludzie z greckiej organizacji Euphoria z Aten i rumuńskiej szkoły Colegiul National “Mihail Sadoveanu” z Pascani.
Spotkanie odbyło się w Poroninie i uczestniczyło w nim 36 osób. Każda grupa narodowa składała się z 10 uczestników i 2 liderów.

Młodzi ludzie zauważyli ogromny problem, którym jest marnowanie i zanieczyszczanie wody, która jest źródłem naszego życia i przetrwania na planecie. Ich zdaniem należy przeciwdziałać negatywnym działaniom, które zmierzają do degradacji środowiska wodnego oraz podnosić świadomość ekologiczną.
Celem projektu “Have2Oppose” było:
– poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie ochrony środowiska, w szczególności wody;
– promocja postaw proekologicznych, zmierzających do ochrony środowiska naturalnego, w tym wody;
– wymiana dobrych praktyk i doświadczeń, związanych z ochroną wody, przeciwdziałaniem nadmiernemu eksploatowaniu i zanieczyszczaniu wody;
– podniesienie świadomości z zakresu zagrożeń, wynikających z ludzkiej działalności, związanej z nadmierną eksploatacją wody;
– podniesienie świadomości z zakresu prawidłowych nawyków, które mają na celu dbanie o środowisko wodne;

W ramach jednych z pierwszych zajęć zostały przeprowadzone aktywności integracyjne i budujące zespół. Były one niezwykle istotne dla młodych ludzi, biorących udział w wymianie młodzieży. Dzięki nim przełamali oni swoje bariery nieśmiałości, komunikowania się w języku angielskim, lepiej się ze sobą zapoznali, stworzyli zgrany i zintegrowany zespół, a także przyjazną atmosferę.
Podczas tematycznych zajęć, młodzież dyskutowała:
– o stanie wody w regionach i krajach, z których pochodzą;
– o zużywaniu nadmiernej ilości wody przez ludzi;
– o nadmiernej eksploatacji i zanieczyszczaniu wody w różnych sektorach przemysły czy gospodarki;
– o zagrożonych organizmach, które mogą wyginąć na skutek negatywnej działalności człowieka na środowisko wodne;
– o dobrych praktykach, dotyczących działań, mających na celu ograniczenie marnowania i zanieczyszczania wody.
Dzięki prezentacjom i aktywnościom podczas warsztatów, młodzi ludzie z Polski, Grecji i Rumunii zdobyli wiedzę na temat zasobów wodnych w swoich i partnerów państwach; wykorzystywania wody w różnych dziedzinach życia/przemysłu/gospodarki, a także o prognozach, dotyczących deficytu wody w najbliższych latach. Stali się bardziej świadomi zagrożeń i negatywnych skutków dla Planety, wynikających z działalności człowieka, ale również możliwości i sposobów lepszego dbania o środowisko, w szczególności o zasoby wodne. Podczas warsztatów, młodzież miała możliwość również podzielenia się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami, które stosują na co dzień w swoich domach czy lokalnych społecznościach, a które sprzyjają byciu bardziej ekologicznym.
W trakcie projektu “Have2Oppose”, młodzież z Polski, Rumunii i Grecji pracowała nad przygotowaniem akcji promocyjno-informacyjnej, którą następnie przeprowadzili w Zakopanem. Celem akcji było dotarcie do grona odbiorców, nagłaśniając problem deficytu wody na świecie, nadmiernego wykorzystywania zasobów wodnych i zanieczyszczania wody. Dzięki niej, młodzi ludzie podnieśli świadomość społeczności lokalnej na temat racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z wody oraz negatywnych skutków jej marnowania i zanieczyszczania.
W ramach harmonogramu wymiany młodzieży, uczestnicy przygotowali i zrealizowali sesję zdjęciową, której głównym motywem była woda. Poprzez zdjęcia, które młodzi ludzie wykonali, pokazali nie tylko piękno wody, ale skłonili do refleksji odnośnie marnowania i zanieczyszczania wody.
Kolejnym elementem międzynarodowego spotkania było przeprowadzenie konferencji online, w której wzięli udział przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych. W ramach spotkania, uczestnicy zaprezentowali wypracowane rezultaty, a także mieli możliwość wymienić się cennym doświadczeniem. Konferencja była także okazją do zaprezentowania całego projektu oraz programu Erasmus +.
Uczestnicy projektu spotkali się z przedstawicielem organizacji ekologicznej i odwiedzili oczyszczalnię ścieków w Zakopanem. Dzięki wizycie, młodzi ludzie zdobyli wiedzę na temat oczyszczania wody, ochrony środowiska – w tym zasobów wodnych, a także podzielili się dobrymi praktykami z ekspertem oraz uzyskali odpowiedzi na nurtujące ich pytania.
Wieczory narodowe, zorganizowane przez uczestników projektu, dały możliwość zapoznania się z tradycjami, zwyczajami, kulturą, regionalnymi potrawami i tańcami z ich rodzinnych stron. Dzięki nim, młodzi ludzie poszerzyli swoje horyzonty, stali się bardziej tolerancyjni i otwarci.
“Have2Oppose” miał nie tylko wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kompetencji uczestników, ale również pozwolił na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości i przyjaźni. Dla wielu osób było to pierwsze doświadczenie pracy w zespole międzynarodowym.

1

Author: ZSE

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content