Informacje dot. egzaminu poprawkowego – maturalnego

Informacje ogólne

1. Absolwenci przychodzą w dniu egzaminu na godz. 8:15 .

2. Do sali absolwenci wchodzą zgodnie z kolejnością na listach (listy są również zamieszczone w gablotach na parterze), po okazaniu dowodu tożsamości. Losują numer stolika, przy którym będą zdawać egzamin.

3. Na salę egzaminacyjną nie można (!!!) wnosić:

a) telefonów, urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji,
b) przyborów i materiałów pomocniczych innych niż ogłoszone przez Dyrektora CKE.
(wykaz dozwolonych przyborów i materiałów pomocniczych zamieszczony jest obok)
Przybory i materiały, które nie zostały wymienione w Komunikacie Dyrektora CKE,
a które zostaną wniesione na salę egzaminacyjną, mogą być podstawą do unieważnienia egzaminu.

4. Zgodnie z procedurą uczniowie, którzy się spóźnią, nie zostaną wpuszczeni na salę egzaminacyjną. (Wyjątek stanowi sytuacja, gdy absolwent pojawi się pod salą egzaminacyjną, w której nie rozpoczęto pracy z arkuszami, a trwają jeszcze tzw. czynności organizacyjne. Decyzję o ewentualnym wpuszczeniu podejmie wówczas Dyrektor szkoły)

5. Zdający mogą mieć przy sobie małą butelkę wody.

6. Zasady zachowania w związku z COVID – 19:

Każdy zdający ma obowiązek:

✓ Wejść na teren szkoły w maseczce ochronnej i pozostawać w niej do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej
✓ Skorzystać z pojemnika do dezynfekcji rąk
✓ Niepotrzebne na egzaminie rzeczy zostawić na wieszaku, który znajdować się będzie na 1 piętrze
✓ Udać się do wyznaczonej sali (wszystkie egzaminy odbywają się na 1 piętrze)
✓ Stosować się do ustalonych zasad bezpieczeństwa i środków ostrożności.

 

Author: ZSE

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content