Terminarz szkoleń – ZIT

Uwaga! Bezpłatne szkolenia, kursy, staże dla Uczniów Ekonomika

Już od 8 września w naszej szkole rozpoczynamy realizację projektu pt. “Dodatkowe kwalifikacje zawodowe gwarancją lepszej pracy – programy rozwojowe szkolnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego w Dąbrowie Górniczej”.

Zainteresowanych Uczniów/Uczennice prosimy o odbiór deklaracji uczestnictwa w projekcie w gabinecie 104 (Biuro Projektu) lub w sekretariacie uczniowskim. Wypełnione deklaracje proszę oddać jak najszybciej – o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.

Regulamin rekrutacji i deklaracje udziału w projekcie znajdują się na stronie www szkoły, w zakładce “Projekt ZIT”. W przypadku uczniów niepełnoletnich wszystkie deklaracje chęci udziału w projekcie muszą być podpisane przez Rodzica/Prawnego Opiekuna oraz samego Ucznia. O zakwalifikowaniu na kursy, szkolenia decydować będzie m.in. kolejność zgłoszeń, średnia ocen za ostatni rok (w przypadku uczniów klas pierwszych średnia ocen podana będzie na podstawie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej), ocena z zachowania.

Serdecznie zapraszamy do składania deklaracji, a tym samym do udziału w bezpłatnych szkoleniach, dzięki którym Wasze rokowania na rynku pracy znacznie wzrosną.

  1. FORMY DOSKONALENIA
    • Doradztwo edukacyjno – zawodowe (indywidualne spotkania z doradcą zawodowym) – udział OBOWIĄZKOWY
    • Do wielokrotnego wyboru: Kursy nadające dodatkowe uprawnienia
Kursy Terminy realizacji projektu Wymagania
Kurs prawa jazdy XII – II 2021

IX – XI 2021

XII – II 2022

Uczeń pełnoletni
Kurs wózków widłowych zakończony egzaminem XII – II 2022 Uczeń pełnoletni
Kurs makijażu i stylizacji paznokci IX – XI 2020

XII – II 2021

IX – XI 2021

 
Szkolenie barmana i baristy IX – XI 2020

XII – II 2021

IX – XI 2021

Uczeń pełnoletni
Kurs rezydenta III – V 2021

III – V 2022

 

3.3     Praktyki/Staże organizowane u Pracodawców

 Staże wakacyjne PŁATNE (2000 zł wynagrodzenia) 4 tygodnie

(150 godzin)

      3.4      Do wyboru :  Podnoszenie kompetencji kluczowych /umiejętności uniwersalnych  – udział OBOWIĄZKOWY w kursie języka LUB kursie przedsiębiorczości

Kurs języka angielskiego zawodowego 40 godzin + 5 godzin z native speaker (grupy 10 osobowe)
Kurs z zakresu przedsiębiorczości 40 godzin (grupy 10 osobowe)

3.5        Zajęcia wyrównawcze w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego –  udział OBOWIĄZKOWY

Zajęcia wyrównawcze w zakresie przygotowania do egzaminu zawodowego  (40 godz.  – zajęcia stacjonarne + 10 godz. na platformie)

 

(40 godz.  – zajęcia stacjonarne + 10 godz.

on line na platformie)

 

Author: ZSE

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *