Terminy rekrutacji!!!
Maj08

Terminy rekrutacji!!!

W związku z obecną sytuacją terminy rekrutacji ogłoszone przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach Nr WE–KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych, tj. do czteroletniego liceum...

Read More