EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ETAP PISEMNY

10.01.2020  (wszystkie zawody – 60 minut)

A.23 godzina 10.00 – zbiórka 9.15 technik usług fryzjerskich IV TE/TF

T.06 godzina 10.00 – zbiórka 9.15 kucharz – 2 osoby

TG.12 godzina 10.00 – zbiórka 9.15 technik hotelarstwa III Hot/Mod

T.14 godzina 12.00 – zbiórka 11.15 technik obsługi turystycznej IV Tot/Mod

T.15 godzina 12.00 – zbiórka 11.15 technik  żywienia IV TŻ

A.31 godzina 12.00 – zbiórka 11.15 technik logistyk  – 1 osoba

A.32 godzina 14.00 – zbiórka 13.15 technik logistyk  IV Log

A.36 godzina 12.00 – zbiórka 11.15 technik ekonomista IV TE/TF

A.71 godzina 10.00 – zbiórka 9.15 technik przemysłu mody IV Tot/Mod

A.74 godzina 12.00 – zbiórka 11.15 technik przemysłu mody IV Tot/Mod

Podczas etapu pisemnego zdający mogą posiadać kalkulator “prosty”, długopis z czarnym wkładem.

ETAP PRAKTYCZNY

TG.12 9.01 godzina 9.00 – zbiórka 8.15 – 150 minut – technik hotelarstwa III Hot/Mod

A.23 9.01 godzina 9.00 – zbiórka 8.15 – 120 minut – technik usług fryzjerskich  IV TE/TF

A.31 9.01 godzina 9.00 – zbiórka 8.15 – 120 minut –  technik logistyk  – 2 osoby

T.13 9.01 godzina 9.00 – zbiórka 8.15 – 150 minut – technik obsługi turystycznej – 1 osoba

A.32 9.01 godzina 13.00 – zbiórka 12.15 – 120 minut – technik logistyk  IV Log

T.12 9.01 godzina 13.00 – zbiórka 12.15 – 150 minut – technik hotelarstwa – 1 osoba

T.14 9.01 godzina 13.00 – zbiórka 12.15 – 150 minut –  technik obsługi turystycznej IV Tot/Mod

T.15 9.01 godzina 13.00 – zbiórka 12.15 – 150 minut – technik  żywienia IV TŻ

A.36 16.01 godzina 9.00 – zbiórka 8.15 – 180 minut – technik ekonomista IV TE/TF

A.74  9.01 godzina 13.00 – zbiórka 12.15 – 120 minut – technik przemysłu mody IV Tot/Mod

A.71 10.02 godzina 9.00 – zbiórka 8.15 – 180 minut – technik przemysłu mody – 1 osoba

Prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości, długopisach z czarnym wkładem oraz o zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych. Wykaz przyborów, które zdający może wnieść na salę egzaminacyjną znajduje się w gablocie.

Podczas egzaminów obowiązuje strój galowy.

 

Author: ZSE

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *