EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

ETAP PISEMNY

18.06.2019 (wszystkie zawody – 60 minut)
AU.35, T.6 – godzina 10.00 – zbiórka w szkole 9.15
A.31, A.19 godzina 12.00 – zbiórka w szkole 11.15
Podczas etapu pisemnego uczniowie mogą posiadać kalkulatory.
NA EGZAMINIE OBOWIĄZUJE STRÓJ GALOWY.

ETAP PRAKTYCZNY

Dokumentacja 17.06.2019
technik logistyk A.31 ¬- 17.06.2019 godzina 9.00, zbiórka w szkole 8.15
technik usług fryzjerskich A.23 ¬- 17.06.2019 godzina 9.00, zbiórka w szkole 8.15 (poprawa kwalifikacji)
technik obsługi turystycznej T.13 – 17.06.2019 godzina. 9.00 zbiórka 8.15 (poprawa kwalifikacji)
technik hotelarstwa T.12 – 17.06.2019 godzina. 13.00 zbiórka 12.15 (poprawa kwalifikacji)
technik obsługi turystycznej T.14 – 17.06.2019 godzina. 13.00 zbiórka 12.15 (poprawa kwalifikacji)
technik logistyk A.32 – 17.06.2019 godzina 13.00 zbiórka 12.15 (poprawa kwalifikacji)
technik żywienia i usług gastronomicznych T.15 – 17.06.2019 godzina. 13.00 zbiórka 12.15 (poprawa kwalifikacji)
Dokumentacja na komputerze
technik ekonomista AU.35 – 25.06.2019 godzina. 9.00 zbiórka 8.15
technik ekonomista A.36 – 27.06.2019 godzina. 9.00 zbiórka 8.15 (poprawa kwalifikacji)
W przypadku egzaminu polegającego na wypełnieniu dokumentacji oraz dokumentacji na komputerze prosimy pamiętać o dokumencie tożsamości, długopisach z czarnym wkładem, zakazie wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych i innych urządzeń telekomunikacyjnych oraz stroju galowym. Szczegółowy wykaz przyborów, które zdający może wnieść na salę egzaminacyjną zamieszczony będzie na tablicy ogłoszeń wraz z listami zdających w poszczególnych salach.
Wykonanie
technik przemysłu mody – 24.06.2019, 25.06.2019, 26.06.2019 godzina 9.00 i 15.00 zbiórka 8.15 i 14.15
technik usług fryzjerskich, fryzjer – 24.06.2019, 25.06.2019, 26.06.2019 godzina 9.00 i 15.00 zbiórka 8.15 i 14.15
technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz – 25.06.2019, 26.06.2019 godzina 8.00, 12.00, 16.00 zbiórka 7.15, 11.15, 15.15
W przypadku egzaminu polegającego na wykonaniu zadania egzaminacyjnego prosimy pamiętać o odzieży ochronnej (fartuch), długopisie z czarnym wkładem, dowodzie osobistym (dokument ze zdjęciem wraz z numerem pesel) oraz książeczce do celów sanitarno – epidemiologicznych

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *