Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej gwarancją sukcesu zawodowego

Nauczyciele naszej szkoły brali udział w projekcie: „Zagraniczna mobilność kadry edukacyjnej gwarancją sukcesu zawodowego” w ramach Projektu Mobilność kadry edukacji szkolnej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Założenia projektu: 
• zwiększenie kompetencji zawodowych kadry zarządzającej, nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz języka angielskiego zawodowego
• lepsza znajomość języka angielskiego nauczycieli
• szersze rozumienie kształcenia praktycznego i systemów kształcenia
• większa otwartość na społeczność międzynarodową i ich metody nauczania
• lepsza jakość pracy na rzecz uczniów, stażystów i praktykantów
• większe zrozumienie różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz większa wrażliwość na nią
Projekt przewidywał: 
• Udział w przygotowaniu językowym 
• Udział w przygotowaniu kulturowym przed każdą mobilnością
• Dwutygodniowy kurs językowy i metodyczny w Executive Training Institute (ETI) w St. Julians na Malcie. 
• Tygodniowy pobyt (Job shadowing) w szkole Escola Profissional de Hotelaria Turismo de Lisboa (EPHTL) w Lizbonie, w Portugalii. 
Rezultaty projektu:
• zwiększenie kompetencji językowych i mobilności ponadnarodowych dla nauczycieli 
• podniesienie jakości kształcenia- uczniowie zyskują większe kwalifikacje pozwalające na poszukiwanie pracy na rynkach europejskich 
• podniesienie kwalifikacji kadry edukacyjnej postrzeganej jako promującą i wspierającą europejski i międzynarodowy tryb życia 
• nawiązanie kontaktów z innymi szkołami o podobnych profilach w celu dalszej współpracy w ramach projektów unijnych 
• wzmocnienie pozycji placówki na arenie powiatowej jako placówki z dobrze wykształconą kadrą oraz biorącą udział w projektach unijnych 
• podniesienie świadomości przynależności do wspólnoty europejskiej 
• podniesienie kompetencji zawodowych i językowych 
• zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem obcym w nauczaniu swojego przedmiotu 
• wdrożenie rozwiązań edukacyjnych obserwowanych za granicą 
• zwiększenie poczucia własnej wartości dzięki sprostaniu wymaganiom językowym, organizacyjnym i merytorycznym szkolenia 
• wzbogacenie warsztatu pracy o doświadczenia kolegów z innego kraju oraz materiały edukacyjne, które będą wykorzystane na lekcjach 
• zwiększenie pewności siebie w podejmowanych działaniach: organizacja wycieczek zagranicznych, włączanie się w pisanie wniosków o dofinansowania unijne 
• zapoznanie się z kulturą i zwyczajami innego kraju Unii 
• Uczestnicy projektu napisali i otrzymali kolejny projekt unijny „Dziś praktykant – jutro pracownik” angażujący nowych nauczycieli i znaczną grupę uczniów – zagraniczne praktyki zawodowe uczniów
• Uczestnicy projektu sprawowali opiekę podczas praktyk uczniów w Irlandii
• Uczestnicy projektu złożyli wniosek o kolejny projekt mobilności kadry edukacyjnej „Szkoła na miarę XXI wieku dzięki nowoczesnym technologiom”
• Przeprowadzenie lekcji otwartej o Portugalii i Malcie
• Prowadzenie zajęć metodą CLIL
• Zaangażowanie uczestników i uczniów w wizytę szkoły z Włoch
• Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: „Wprowadzenie do użycia narzędzia internetowego Edpuzzle”
• wykorzystanie internetu i dostępnych tam narzędzi do pracy dydaktycznej: Edpuzzle – tworzenie ćwiczeń językowych poprzez edytowanie filmów dostępnych w Internecie, Quizizz – wykorzystnie dostępnych Quizów lub tworzenie swoich sprawdzających wiedzę uczniów z wcześniej wprowadzonego materiału, multidict.net – ćwiczenia na autentycznych tekstach dostępnych w Internecie

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *