Rządowy program “Dobry Start”

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

1 czerwca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie
rządowego programu „Dobry Start”. Dzięki programowi rodzice i opiekunowie –
bez względu na dochody – otrzymają raz w roku wsparcie finansowe w wysokości
300 zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup m.in. przyborów szkolnych,
czy odzieży na nowy rok szkolny. Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie
do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie
będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start”
to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku
życia do zakończenia zajęć.

Wnioski o świadczenie z programu można składać online już od 1 lipca br.
Nabór wniosków w formie papierowej rozpocznie się miesiąc później – 1 sierpnia
br. Ostateczny termin mija 30 listopada br.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o dystrybucję dołączonych
do listu materiałów informacyjnych. Wierzymy, że dzięki współpracy z Państwem
wszyscy rodzice i opiekunowie zostaną poinformowani o programie „Dobry Start”
i skorzystają z pomocy. Bardzo dziękujemy za aktywne włączenie się w nasze
działania.

Cieszymy się, że programem zostanie objętych 4,6 mln uczniów w całej
Polsce. „Dobry Start” to – obok „Rodziny 500+” – rzeczywiste wsparcie dla rodzin
wychowujących dzieci, a także prawdziwa inwestycja w edukację młodego pokolenia.

Z poważaniem

Elżbieta Rafalska
Minister Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej

Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej


Materiały do pobrania

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *