Struktura programów w trybie tekstowym

Języki programowania są zwane kompilatorami lub interpreterami.

Kompilator tłumaczy rozkazy wydane przez programistę na język wewnętrzny komputera (kod binarny czyli 0-1), jeżeli w rozkazach nie ma błędów kompilator cały program przekazuje do procesora, który w rezultacie jest odpowiedzialny za uruchomienie i wykonanie tego programu.

Interpreter tłumaczy rozkazy wydane przez programistę na język wewnętrzny komputera (kod binarny czyli 0-1), jeżeli w rozkazach nie ma błędów kompilator po jednej instrukcji (rozkazie) przekazuje działanie do procesora, który w rezultacie jest odpowiedzialny za uruchomienie i wykonanie każdej instrukcji osobno (po kolei aż do końca programu).

Przybliżając różnicę między kompilatorem a interpreterem można przytoczyć przykład tłumaczy którzy tłumaczą krótki tekst z obcego języka na język polski. Jeden tłumacz tłumaczy tekst po każdym wyrazie, podczas gdy drugi najpierw przeczyta tekst w całości a później z pamięci go przetłumaczy. Drugi tłumacz zrobi to na pewno szybciej i sprawniej. Podobnie kompilatory są znacznie szybsze od interpreterów. Dlatego obecnie każdy liczący się język programowania jest właśnie kompilatorem.

Kod źródłowy

Są to instrukcje (rozkazy) przed kompilacją wydane w języku zrozumiałym dla człowieka (zazwyczaj w języku angielskim np. Writeln – pisz, Readln – czytaj, Assign – skojarz itp.).

Kod wynikowy

Są to instrukcje po kompilacji przetłumaczone na język zrozumiały dla procesora (kod 0-1)

Struktura programu w języku Turbo Pascal (TP)

Struktura programu jest to schemat którym należy się posługiwać podczas pisania programu. Każdy program składa się ze ściśle związanych ze sobą części. Podobnie jak rozdziały książki której nie można czytać od środka, tak programista musi zadbać o to aby kompilator mógł przetłumaczyć każdy fragment kodu źródłowego po kolei.

Struktura programu

PROGRAM nazwa_programu; {nagłówek programu}

Część deklaracyjna {deklaracja zmiennych} …………….; …………….; …………….;

BEGIN {początek programu głównego}

Instrukcja1; {program główny}

Instrukcja2;

Instrukcja3;

….. ….. …..

END. {koniec programu}

 

 

Zadanie 1

01

 

02

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content