Pisma występujące w transakcjach kupna-sprzedaży

Mianem korespondencji handlowej określa się wszelkiego rodzaju pisma, jakie wymieniane są pomiędzy podmiotami gospodarczymi, z których jeden jest dostawcą, a drugi – odbiorcą. Korespondencja handlowa obejmuje dwie grupy pism:

1-dokumenty typowe dla różnych transakcji kupna-sprzedaży, z których znaczna część sporządzana jest na powszechnie obowiązujących formularzach;

2-dokumenty indywidualne dla poszczególnych transakcji, sporządzane z reguły na blankietach listowych.

Do typowych pism handlowych zalicz się:
– zapytanie o ofertę
– ofertę
– zamówienie
– potwierdzenie przyjęcia zmówienia
– zawiadomienie o wysyłce
– dokumenty sprzedaży: fakturę VAT lub rachunek uproszczony
– reklamację
Ta lista nie wyczerpuje, oczywiście, wszystkich dokumentów, jakie mogą wystąpić w poszczególnych transakcjach. Nie oznacza ona również, że każdy z wymienionych dokumentów występuje w każdej transakcji.

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *