Analiza dynamiki zjawisk: obliczanie przyrostu absolutnego, obliczanie przyrostu względnego, obliczanie tempa wzrostu, obliczanie indeksów
Wrz19

Analiza dynamiki zjawisk: obliczanie przyrostu absolutnego, obliczanie przyrostu względnego, obliczanie tempa wzrostu, obliczanie indeksów

Zjawiska gospodarcze i społeczne, które są przedmiotem badań statystycznych ulegają zmianom. Dlatego w statystyce ujmujemy zjawiska nie tylko w sposób statyczny lecz także badamy ich dynamikę. Analiza dynamiki polega na określeniu rozmiarów i kierunków rozwoju (zmian w czasie) badanych zjawisk. Najczęściej stosowane miary dynamiki: przyrost absolutny przyrost względny indeksy dynamiki Przyrost absolutny jest to różnica między...

Read More
Skip to content