Algorytm Euklidesa


Algorytm Euklidesa służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb naturalnych.

Największy wspólny dzielnik (NWD) dwóch lub więcej liczb naturalnych (różnych od zera) to największa liczba naturalna, przez którą dzieli się bez reszty każda z danych liczb.

W codziennej praktyce NWD służy nam do skracania ułamków do postaci właściwej np.:

12


18

= 2


3

 

 

 

 

Ponieważ największą liczbą naturalną dzielącą bez reszty 12 i 18 jest 6, więc po podzieleniu licznika i dzielnika ułamka przez NWD otrzymujemy jego postać właściwą.

Algorytm wyznaczania NWD podał i udowodnił jego poprawność już w starożytności grecki uczony Euklides w swoim dziele “Elementy”. 

  • Jeśli chcesz znaleźć NWD dwóch liczb, to od większej z nich odejmuj mniejszą dotąd, aż obie liczby będą sobie równe. Wynik jest ich największym wspólnym podzielnikiem.

Przykład

Obliczmy tym sposobem NWD liczb 24 i 15.

24 – 15 = 9 Od większej liczby odejmujemy mniejszą. Liczby 24 i 15 przechodzą w 15 i 9. Ponieważ nie są one równe, wykonujemy dalej odejmowanie
15  9 = 6  Teraz otrzymujemy parę 9 i 6, która dalej nie składa się z liczb sobie równych, więc kontynuujemy odejmowanie.
9 – 6 = 3 Para 6 i 3 – odejmujemy dalej
6 – 3 = 3 Para 3 i 3 – otrzymaliśmy równość, więc liczba 3 jest największym wspólnym podzielnikiem liczb 24 i 15.

 

Schemat algorytmu Euklidesa wyznaczania NWD dwóch liczb a i b.

Wejście:
a,b – liczby naturalne, których NWD oblicza algorytm

 

al_liczby_euklides

Program w Pascalu

 

program euklides;
uses crt;
var a,b : integer;
 
function nwd (a, b: integer): integer;
begin
  if a=b then
    nwd:=a
  else
    if a>b then
      nwd:=nwd(a-b,b)
    else
      nwd:=nwd(a,b-a);
end;
 begin
 clrscr;
     Writeln('Wersja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem');
     writeln('Podaj a i b a podam Ci najwiekszy wspolny dzielnik');
     readln(a,b);
 
     writeln('Najwiekszy wspolny dzielnik liczb a i b to  ');
     writeln(' = ',nwd(a,b));
     readln;
 
 
 end.
2

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content