Tworzenie kwerendy wybierającej i raportu
Wrz10

Tworzenie kwerendy wybierającej i raportu

Tworzenie kwerendy Kwerenda jest zapytaniem skierowanym do tabeli lub innej kwerendy. W wyniku jej wykonania wyświetlone zostaną rekordy tabeli w liczbie i kolejności spełniających warunki zapytania. Kwerendy pozwalają na różne sposoby oglądać, zmieniać i analizować dane. Można ich również używać jako źródeł rekordów dla następnych obiektów (formularzy, raportów i stron dostępu do danych). Najczęściej używanym typem kwerendy jest...

Read More
Liczby Fibonacciego
Wrz10

Liczby Fibonacciego

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich. Kolejne wyrazy tego ciągu nazywane są liczbami Fibonacciego. Pierwsze dwadzieścia wyrazów ciągu Fibonacciego to: F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181   Sumy...

Read More
Przygotowanie formularzy i wprowadzanie danych
Wrz10

Przygotowanie formularzy i wprowadzanie danych

Formularze służą do wprowadzania, modyfikowania i przeglądania danych. Formularze można tworzyć za pomocą kreatora, gdzie większość czynności wykonywanych jest automatycznie. Tworzenie formularza za pomocą kreatora Po uruchomieniu kreatora wybierz nazwę tabeli (Filmy) i zaznacz wszystkie pola do umieszczenia w formularzu. Wybierz rodzaj formularza Wybierz wygląd graficzny formularza Zapisz formularz pod odpowiednią nazwą Tak może...

Read More
Pętla for … to… do
Wrz10

Pętla for … to… do

Pętla wykonuje wielokrotnie jakąś operację. Przypuśćmy że chcesz aby Twój program wypisał liczby od 1 do 1000. Zamiast pisać 1000 razy writeln można użyć pętli for i:=1 to 1000 do Zadanie 1 Napisać program który wyświetli przemieszczający się od lewej do prawej strony napis: Informatyka. Wykorzystać funkcję gotoxy(x,y) i pętlę for…. Podpowiedź   Zadanie 2 Napisać program , który prosi o podanie słowa. Następnie prosi o podanie...

Read More
Pętla REPEAT … UNTIL ….
Wrz10

Pętla REPEAT … UNTIL ….

W sytuacjach, gdy chcesz aby program wykonywał się aż do momentu spełnienia jakiegoś warunku pomocą jest pętla repeat until. Jest wyjątkowa pod tym względem, że wykonuje wszystkie instrukcje znajdujące się pomiędzy nią, więc nie trzeba używać poleceń BEGIN i END. Przykład uses Crt; begin  repeat  until KeyPressed; end. Powyższy przykład pokazuje w jaki sposób można zbudować program czekający na naciśnięcie dowolnego klawisza....

Read More
Skip to content