Uwaga !!! Zdecyduje demokracja!!!
Wrz08

Uwaga !!! Zdecyduje demokracja!!!

W środę 13.09 w godzinach 8:00-12:30 w auli szkolnej odbędą się wybory opiekuna Samorządu Szkolnego oraz Przewodniczącego Samorządu Szkolnego. Każdy uczeń będzie mógł oddać swój głos na zgłoszonych kandydatów. Dziś na zebraniu “3”klasowych uczniowie przedstawili kandydatów na opiekunów Samorządu Szkolnego. Przedstawiono propozycję: 1. Pani Izabela Babiarz 2. Pan Piotr Koćwin 3. Pan Jaromir Wójcik 4. Pan Sławomir Ciernicki...

Read More
Tworzenie aplikacji w trybie graficznym cz. 4
Wrz08

Tworzenie aplikacji w trybie graficznym cz. 4

Zad 55 Stworzyć aplikację do odczytu plików graficznych. Wczytany obraz powinien być w odpowiedni sposób dopasowany do okna, w którym jest otwierany. Wstawić komponenty: Panel, ScrollBox, Image,  Button x 5, Label x 3, OpenDialog. Ustalić właściwości komponentów: dla Button (odpowiednio dla każdego z przycisków) – caption: Open Image,  Stretch,  Center,  Auto Size,  Koniec, dla Label  (odpowiednio dla każdej z etykiet) –...

Read More
Korespondencja związana z trwaniem stosunku pracy
Wrz08

Korespondencja związana z trwaniem stosunku pracy

Dokumenty pracowników gromadzi kadrowa Zadaniem kadrowej pozostaje najczęściej: sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu, wypełnianie świadectw pracy, obliczanie wymiaru urlopu, prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, prowadzenie akt osobowych pracowników, w których powinny znaleźć się wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych uzależnionych od ogólnego lub zakładowego stażu pracy,...

Read More
Korespondencja związania z nawiązaniem stosunku pracy
Wrz08

Korespondencja związania z nawiązaniem stosunku pracy

    Teczka akt osobowych Dokumenty pracowników muszą być gromadzone i odpowiednio ułożone w teczce akt osobowych. Wymogi dotyczące prowadzenia dokumentów w teczkach akt osobowych zostaną opisane w następnej lekcji...

Read More
Skip to content