Tworzenie algorytmów do założonych problemów
Wrz05

Tworzenie algorytmów do założonych problemów

Zaczniemy od znanego zagadnienia związanego z funkcją kwadratową. Algorytm wyznaczania parametrów funkcji kwadratowej W komórce D4: =B4^2-4*A4*C4 W komórce D6: =JEŻELI(A4=0;”to nie jest funkcja kwadratowa”;”funkcja kwadratowa”) W komórce E8:...

Read More
Algorytmy szyfrowania
Wrz05

Algorytmy szyfrowania

...

Read More
Algorytmy kompresji stratnej i bezstratnej
Wrz05

Algorytmy kompresji stratnej i bezstratnej

1-zal-kodowanie-huffmana    ...

Read More
Rozwiązywanie zadań
Wrz05

Rozwiązywanie zadań

Pytania sprawdzające wiadomości dotyczących systemów liczenia 1. Wyjaśnij pojęcie „pozycyjne systemy liczbowe”. 2. Opisz poznane systemy liczbowe. 3. Dokonaj zamiany z systemu dwójkowego na dziesiętny następujących liczb: a)1101011012, b)10000112, c)1111011112, d)111110112, e)1010101012 4. Dokonaj zamiany z systemu dziesiętnego na dwójkowy następujących liczb: a)109610, b)77810, c)197210, d)98310, e)42110 5. Dokonaj zamiany z systemu...

Read More
Skip to content