Arkusz kalkulacyjny – w kalkulacji kosztów imprezy turystycznej
Wrz04

Arkusz kalkulacyjny – w kalkulacji kosztów imprezy turystycznej

Kalkulacja kosztów jest podstawową metodą ustalania ceny produktu lub usługi, która pokryje koszty wytworzenia i zapewnieni zysk. 1. Zasady kalkulacji kosztów imprezy turystycznej Kalkulacja kosztów służy do określenia ceny imprezy turystycznej. W zależności od rodzaju imprezy kalkulację można przeprowadzić w przeliczeniu na jednego uczestnika (imprezy sprzedawane indywidualnym klientom) lub kalkulować koszt całej grupy (np. dla...

Read More
Tworzenie prostych materiałów reklamowych
Wrz04

Tworzenie prostych materiałów reklamowych

Zaprojektować ulotkę dla hotelu lub biura turystycznego. Przykład poniżej. Str. 1. Str. 2.  ...

Read More
Tworzenie algorytmów rozwiązywania problemów transportowych
Wrz04

Tworzenie algorytmów rozwiązywania problemów transportowych

Metoda górnego lewego rogu (metoda północno-zachodniego kąta)   12 34 5 6 7 8 9 10 11 12 13...

Read More
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/18
Wrz04

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/18

...

Read More
Pętla While … do
Wrz04

Pętla While … do

Pętla While… do, z zastosowania, nieco przypomina repeat… until… Różni się miejscem i sposobem sprawdzania warunku. Znaczy “Dopóki warunek jest spełniony wykonuj”. Różni się więc od repeat sposobem sprawdzania. W repeat gdy warunek był spełniony pętla kończyła się, tu gdy warunek jest NIE SPEŁNIONY pętla się kończy. Przykład – oczekiwanie na naciśnięcie dowolnego klawisza: Program oczekiwanie; uses Crt;...

Read More
Skip to content