Pętla while

Pętla tworzona z wykorzystaniem instrukcji while jest najprostszym typem pętli. Pozwala ona na wykonywanie pewnej instrukcji tak długo, jak długo spełniony jest określony warunek logiczny.

Pętla tego rodzaju składa się ze słowa kluczowego while, po którym występuje warunek logiczny, za nim pojawia się słowo kluczowe do oraz instrukcja, która ma być wykonywana.

Ogólna postać pętli while przedstawiona jest w poniższym przykładzie:

while wyr_log do
  {instrukcja_1};

Dosyć jasne jest, że jeśli początkowo warunek logiczny jest spełniony i w instrukcji wykonywanej w ramach pętli nie dokonywane jest żadne obliczenie, które może spowodować zmianę wartości warunku logicznego, to pętla ta będzie wykonywała się w nieskończoność.

Pętli while odpowiada następujący schemat blokowy:

while

Przykład

var 
  znak : char;
begin
  while not EOF do
  begin
    read(znak);
    write(znak);
  end;
end.

W powyższym przykładzie powtarzana jest procedura wczytywania pojedynczych znaków z klawiatury (read(znak)) oraz wypisywania ich na ekran(write(znak)). Procedura EOF zwraca wartość fałsz, tak długo, jak długo na wejściu dostępne są dane, zatem pętla będzie powtarzała się tak długo, jak długo użytkownik nie zakończy wprowadzania znaków.

Przykładowe wykonanie programu mogłoby wyglądać następująco:

a
a
1
1
g
g
[Break]
 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content