Stosowanie tablic

Każda zmienna typu tablicowego musi określać zakres indeksów oraz typ elementów. Zakres indeksów podawany jest po słowie kluczowym array, jako para liczb całkowitych oddzielona dwoma kropkami, ujęta w nawiasy kwadratowe. Pierwszy element zakresu musi mieć wartość mniejszą lub równą drugiemu elementowi zakresu.

Typ elementów podawany jest po słowie kluczowym of.

Przykład

var 
 wektor1 : array[1..10] of integer;

W powyższym przykładzie zdefiniowana jest jednowymiarowa zmienna wektor1, 
która jest tablicą składającą się z 10 elementów typu całkowitego.

tab01
var 
 macierz1 : array[1..10] of array[1..10] of integer;
W powyższym przykładzie zdefiniowana jest zmienna macierz1, 
która jest tablicą dwuwymiarową składającą się z 10 x 10 elementów typu całkowitego.

tab02

Dostęp do elementów tablicy odbywa się za pomocą operatora indeksowania [], który pojawia się po nazwie zmiennej i zawiera indeks elementu. Za pomocą tego operatora można zarówno odczytywać jak i przypisywać wartości poszczególnym elementom tablicy. Indeks elementu, do którego następuje dostęp, musi należeć do zdefiniowanego zakresu tablicy (tzn. musi być większy lub równy dolnemu zakresowi oraz mniejszy lub równy górnemu zakresowi).

Przykład

var 
 wektor : array[1..10] of integer;
 pierwszy_element : integer;
begin
 wektor1[1] := 5;
 {przypisanie wartości do pierwszego elementu tablicy wektor1}
 pierwszy_element := wektor[1]
 {odczyt wartości pierwszego elementu tablicy wektor1}
 wektor1[8] := 100;
end.
 tab03

W przypadku tablic dwuwymiarowych, pierwszy indeks zwany jest indeksem wierszowym, natomiast drugi – kolumnowym.

Przykład

var 
 macierz1 : array[1..3] of array[1..10] of integer;
begin
 macierz1[1][1] := 1;
 macierz1[1][3] := 2;
 macierz1[3][1] := 3;
 macierz1[1][6] := 4;
 macierz1[4][1] := 5;
 {przypisanie błędne - spowoduje błąd przekroczenia zakresu}
end.

tab04
 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content