Instrukcja wyboru CASE

Instrukcja selekcji służy do wyboru jednej spośród wielu możliwych ścieżek realizacji algorytmu. Instrukcja ta składa się ze słowa kluczowego case, po którym następuje nazwa zmiennej, słowo kluczowe of oraz lista par stała : instrukcja. W instrukcji selekcji wykonywana jest tylko instrukcja stojąca na prawo od pierwszego wystąpienia stałej, której wartość równa się wartości zmiennej.

W ogólnym przypadku, po lewej stronie może występować lista stałych.

Ogólna postać instrukcji selekcji przedstawiona jest poniżej:

case zmienna of 
  stala1 : {instr_1};
  stala2 : {instr_2};
  stala3, stala4 : {instr_3};
  {...}
end;

Instrukcji selekcji na schematach blokowych odpowiada blok selekcji:

case

Przykład
var
ocena: byte;
 
begin
writeln(′Podaj ocenę w postaci cyfry:′);
readln(ocena);
case ocena of
1: writeln(′niedostateczny′);
2: writeln(′dopuszczający′);
3: writeln(′dostateczny′);
4: writeln(′dobry′);
5: writeln(′bardzo dobry′);
6: writeln(′celujący′);
end;
readln;
end.
 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content