Typy danych

Podstawowe typy danych

Każda zmienna używana w języku programowania Pascal musi mieć określony typ, który określa zbiór wartości, jakie może ona przyjmować oraz wyznacza operacje, jakie mogą być wykonywane na wartościach przypisanych do zmiennej.

Przykładowo – typ integer to typ reprezentujący liczby całkowite (właściwie – pewien ich zakres). Operacje jakie można wykonać na tym typie, to:

 • dodawania +, odejmowanie
 • mnożenie * , dzielenie /
 • dzielenie całkowite div, dzielenie modulo mod

Do podstawowych typów danych w języku Pascal należą:

 • integer – typ reprezentujący liczby całkowite
 • real – typ reprezentujący liczby rzeczywiste
 • char – typ reprezentujący znaki
 • Boolean – typ reprezentujący wartości logiczne

Zmienne w programach napisanych w Pascalu deklarowane są za pomocą słowa kluczowego var, po którym następuje list par: nazwa_zmiennej : typ_zmiennej, zakończonych średnikami. Pierwszy człon pary może być również listą, której elementy oddzielone są za pomocą przecinków – wtedy wszystkie zmienne występujące na tej liście posiadają typ, który określony jest po prawej stronie dwukropka.

Przykład

var
 liczba_calkowita : integer;
 liczba_rzeczywista : real;
 wartosc_logiczna : Boolean;
 znak1,znak2 : char;

W powyższym przykładzie definiowanych jest 5 zmiennych: liczba_calkowita, liczba_rzeczywista,wartosc_logiczna, znak1 oraz znak2. Pierwsza zmienna jest typu całkowitego, drugarzeczywistego, trzecia logicznego, a czwarta i piąta znakowego.

Typ Zajmowana pamięć w bajtach Zakres Opis
Byte 1 0..255 Liczba o małym zakresie wykorzystywana np. do wczytywania wieku
ShortInt 1 -128..127 Liczba o małym zakresie z możliwością wpisywania liczb ujemnych, np. do szybkości przesuwania piłki w grze
Word 2 0..65535 Liczba o średnim zakresie stosowana np. do obliczania liczby punktów, prostych działań na liczbach dodatnich
Integer 2 -32768..32767 Liczba o średnim zakresie, bardzo często stosowana do operacji matematycznych
LongInt 4 -2^31..2^31-1 Liczba o dużym zakresie, wiele zastosowań, np. przechowująca rozmiar pliku
Char 1 Wszystkie znaki Pojedynczy znak np. litera „a”; może przechowywać informacje o płci użytkownika (m lub k)
String 256 Wszystkie znaki Napis, przechowuje np. Imię, nazwisko, tekst, który ma wyświetlić na ekranie
Real 6 Liczby rzeczywiste Przechowuje liczby z możliwością operacji na częściach dziesiętnych, można stosować w miejscach gdzie duża prędkość programu nie jest wymagana (wolniejsze od single). Stosowane do obliczeń matematycznych, np. Obliczanie pola koła
Single 4 Liczba zmiennoprzecinkowa Możliwa ilość miejsc po przecinku zależy od jej wielkości (dla małych liczb więcej miejsc, dla dużych w ogóle)
Stosowana przy operacjach na grafice trójwymiarowej, dużo szybsza od Real
Double 8 Liczba zmiennoprzecinkowa Podobne do Single, jednak większa dokładność
 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content