Program nauczania kl. III

Nr Temat Godz.
Algorytmy i zależności funkcyjne w arkuszu kalkulacyjnym 6
1

2

Zasady bezpieczeństwa stosowane w systemach informatycznych

Algorytmy w arkuszu kalkulacyjnym

2 godz.
3 – 4 Zastosowanie algorytmów iteracyjnych w rysowaniu fraktali 2 godz.
5 – 6 Prezentacja zależności funkcyjnych w arkuszu kalkulacyjnym 2 godz.
Wprowadzenie do multimediów 4
7 Klasyfikacja urządzeń multimedialnych i reprezentacja obrazu w komputerze 1 godz.
8 Reprezentacja dźwięku i obrazów ruchomych w komputerze 1 godz.
9 – 10 Opracowywanie filmu w programach komputerowych 2 godz.
Tworzenie i edytowanie obrazów rastrowych 6
11 Stosowanie podstawowych narzędzi programu Adobe Photoshop 1 godz.
12 Wybór fragmentów obrazu oraz praca z maskami 1 godz.
13 Operacje na barwach 1 godz.
14 Przekształcenia geometryczne, filtry i narzędzie klonowania 1 godz.
15 – 16 Praca z warstwami obrazu i fotomontaże 2 godz.
Opracowywanie grafiki wektorowej 6
17 – 18 Tworzenie obrazu w programie Inkscape lub Corel 2 godz.
19 – 20 Rysowanie przestrzenne i warstwy 2 godz.
21 – 22 Przekształcenia w programie Inkscape lub Corel 2 godz.
Opracowywanie tekstu i prezentacji multimedialnych 5
23 Recenzja dokumentu tekstowego 1 godz.
24 – 25 Typy prezentacji i ich zastosowanie 2 godz.
26 Rozwiązywanie zadań 1 godz.
27 Sprawdzian 1 godz.
Nr Temat Godz.
Algorytmika i programowanie – usystematyzowanie wiadomości 5
28 Stosowanie podejścia algorytmicznego do rozwiązywania problemów 1 godz.
29 Tworzenie prostego programu komputerowego 1 godz.
30 – 31 Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego 2 godz.
32 Rozwiązywanie zadań 1 godz.
Zapisywanie w wybranej notacji algorytmów z warunkami
i iteracyjnych
6
33 Algorytmy z warunkami 1 godz.
34 Algorytm sprawdzania warunku istnienia trójkąta 1 godz.
35 Algorytm z warunkami zagnieżdżonymi 1 godz.
36 Algorytm iteracyjny 1 godz.
37 Pętle zagnieżdżone 1 godz.
38 Rozwiązywanie zadań 1 godz.
Stosowanie procedur i funkcji w językach programowania 8
39 – 42 Procedury i funkcje w wybranym języku programowania 4 godz.
43 Zasięg zmiennej 1 godz.
44 Sposoby przekazywania parametrów 1 godz.
45 – 46 Rozwiązywanie zadań 2 godz.
Stosowanie tablic i łańcuchów w programowaniu 8  
47 Zasady programowania i typy danych w językach programowania 1 godz.  
48 Stosowanie tablic 1 godz.  
49 Praca z danymi tekstowymi 1 godz.  
50 – 51 Algorytmy na tekstach 2 godz.  
52 – 53 Rozwiązywanie zadań 2 godz.  
54 Sprawdzian 1 godz.  
Iteracyjna realizacja wybranych algorytmów 6  
55 – 56 Przykłady algorytmów, w których liczba kroków iteracji nie jest z góry określona 2 godz.  
57 Zastosowanie funkcji w algorytmach iteracyjnych 1 godz.  
58 Algorytm Euklidesa – realizacja iteracyjna 1 godz.  
59 Jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze 1 godz.  
60 Liczby Fibonacciego i schemat Hornera – realizacja iteracyjna 1 godz.  
 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content