Struktura programu – przypomnienie i rozszerzenie wiadomości – elementy języka
Wrz01

Struktura programu – przypomnienie i rozszerzenie wiadomości – elementy języka

Program może występować w dwóch wariantach: tekstowy – tekstowe okno DOSa, obsługiwane przez bibliotekę modułów RTL (runtime library). graficzny – przeznaczony dla środowiska Windows i obsługiwany przez bibliotekę VCL (visual component library). Podstawowe elementy języka Słowa kluczowe Zastrzeżone słowa języka. Są integralną częścią języka i nie mogą być definiowane przez programistę: and | array | as | asm | begin | case...

Read More
Tworzenie strony WWW w języku HTML
Wrz01

Tworzenie strony WWW w języku HTML

PROGRAMOWANIE W INTERNECIE   Kodowanie dokumentów. Strony WWW są tworzone za pomocą języka HTML, który posiada określony zestaw znaczników umieszczanych w nawiasach i ich atrybutów. Dokument definiujący stronę WWW jest zapisywany jako zwykły plik tekstowy z rozszerzeniem htm lub html. Dokument taki można utworzyć za pomocą najprostszego edytora tekstów, ręcznie dodając znaczniki. Metoda taka, choć skuteczna, jest jednak uciążliwa....

Read More
Sporządzanie listu motywacyjnego i curriculum vitae
Wrz01

Sporządzanie listu motywacyjnego i curriculum vitae

Ćwiczenie 1 Twoi znajomi z klasy założyli swoje firmy. Dowiedz się na temat ich działalności i zastanów się gdzie i na jakim stanowisku chciałbyś/chciałabyś pracować. Napisz list motywacyjny i curriculum vitae w celu przyjęcia do pracy.

Read More
Dokumenty związane z poszukiwaniem pracy
Wrz01

Dokumenty związane z poszukiwaniem pracy

Do dokumentów związanych z poszukiwaniem pracy zaliczamy m.in.: CV- Curriculum Vitae list motywacyjny podanie o prace kwestionariusz osobowy ze zdjęciem kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc kwalifikacje zawodowe- zaświadczenia, świadectwo pracy, dyplomy.   Curriculum Vitae – życiorys zawodowy jest dokumentem sporządzanym w związku z poszukiwaniem pracy. Jeszcze w stosunkowo niedawnej przeszłości życiorys nie miał ściśle...

Read More
Struktura programu
Wrz01

Struktura programu

Kod źródłowy Są to instrukcje (rozkazy) przed kompilacją wydane w języku zrozumiałym dla człowieka (zazwyczaj w języku angielskim np. Writeln – pisz, Readln – czytaj, Assign – skojarz itp.). Kod wynikowy Są to instrukcje po kompilacji przetłumaczone na język zrozumiały dla procesora (kod 0-1) Struktura programu w języku Turbo Pascal (TP) Struktura programu jest to schemat którym należy się posługiwać podczas pisania...

Read More
Skip to content