Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego

Z algorytmem liniowym mamy do czynienia wówczas, gdy następuje instrukcja bezpośredniego następstwa. Polega to na tym, że po każdym kroku jako kolejna wykonywana jest zawsze ta sama instrukcja. Algorytm liniowy posiada tylko i wyłącznie instrukcje bezpośredniego następstwa. Są one wykonywane w przewidzianej kolejności bez względu na dane, na których algorytm operuje.

Droga algorytmu liniowego prowadzi od początku do końca w linii prostej. Wykluczone jest więc użycie rozgałęzień, skoków, czy instrukcji warunkowych, wyboru, iteracji (pętli). Jedno po drugim bezwzględnie.

Przykład

Przykładem algorytmu liniowego może być dowolny zestaw poleceń, które zawsze będą wykonywane jedna po drugiej i w przewidzianej kolejności. Reasumując bez żadnych warunków, iteracji, skoków etc.

 

Może to być algorytm obliczający średnią arytmetyczną podanych liczb:

Dane wejściowe: trzy liczby a, b, c.
Dane wyjściowe: liczba średnia, będąca średnią arytmetyczną tych liczb.

1. Start
2. Wczytaj a, b, c
3. srednia:=(a+b+c)/3
4. Wypisz srednia
5. Koniec.

 

Author: ZSE

Admnistrator serwisu. Nauczyciel przedmiotów informatycznych

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Skip to content